test
Strona główna Tagi Stasiewicz

Tag: Stasiewicz

Jerzy Stasiewicz – Indywidualny/Rozpoznawalny głos poezji Renaty Cygan w globalnym zalewie...

Księżyc ma ten styl pracy,no – że wschodzi i świeci.Lecz poeci są tacy. Ech, poeci, poeci.

Jerzy Stasiewicz – Mądrość poetycka, a świadomość przeszłości w liryce i...

             Z poezją i przekładami Pawła Krupki – w owym czasie mieszkańca wiecznego miasta – zetknąłem się...

Jerzy Stasiewicz – Słowo o prozie Zbigniewa Niedźwieckiego Ravicza w kontekście...

    Aby zrozumieć fenomen prozatorski (powieści, opowiadania) Zbigniewa Niedźwieckiego Ravicza, sięgnąć trzeba do lektur i pisarzy jacy...

Jerzy Stasiewicz – Szlakiem festiwali i salonów 2022 roku

      Rok – jak poprzedni – rozpoczęliśmy rodzinnie wizytą w pracowni rzeźbiarskiej prof. Mariana Molendy. Na warsztacie...

Jerzy Stasiewicz – Dotykanie deszczu przemijania w poezji Anny Czachorowskiej

           Przeglądam tom poezji Posłaniec nadziei księdza Jana Twardowskiego i wspomina mi się Anna Czachorowska. Gdzież to...

Jerzy Stasiewicz – I pójdę… tropami wierszy aż do Pamięci człowieka.

        Niespodziewanie zostałem obdarowany dwoma tomami poezji Gabriela Palowskiego (1921-1999), poety, malarza urodzonego w Karwinie, a całe...

Jerzy Stasiewicz – Gesty w poezji Juliusza Wątroby płomieniem… zastygłym w...

     Ale do rzeczy. Juliusz Wątroba   poeta znany mi od dziesiątków lat. Początkowo...

Jerzy Stasiewicz – Doświadczenie życiowe filozoficzną i religijną treścią poezji Stefana...

     Miałem ostatnio szczęście obcować z poezją poetów tej miary co: Urszula M. Benka (1953)Pasja Jezusa z...

Jerzy Stasiewicz – Pory roku pulsem życia w Konturach myśli –...

Mam szczególny szacunek do książki, jako przedmiotu posiadającego duszę. Biorę ją w dłonie z wielkim nabożeństwem! Wiem...

Jerzy Stasiewicz – Na fali ocalenia do nieznanego brzegu

          Jeszcze pobrzmiewa echem Holokaustu  Skarga Jakuba, a już chłonę kolejne, wyrwane z nurtu aorty, zalegające dno...

Proza