Strona główna Tagi Jeden wiersz

Tag: jeden wiersz

Piotr Müldner-Nieckowski – Jeden wiersz

Woda (próba smaku budzenia się ze snu) woda czysta wodacałkiem...

Bohdan Wrocławski – Jeden wiersz

Kartka z podróży Jest ciemno legiony rzymskie błądzą po równinach PanoniiA ich wódz stwierdza nagle że rzeczka zmieniła...

Bohdan Wrocławski – Jeden wiersz

Oparty o horyzont Siedzę po turecku na pokładzieMoje dłonie są odleglejszeniż czarne kieszeniekulis scenicznych lubpowietrze wyszeptane...

Bohdan Wrocławski – Jeden wiersz

Pierwsze kroki Jestem zupełnie przekonany w okresie kultury Etruskówudało mi się postawić pierwsze kroki

Bohdan Wrocławski – Jeden wiersz

NA SCHODACH RZYMSKIEGO SENATU Karolkowi  Odkąd zmyto krew ze schodów rzymskiego senatu

Bohdan Wrocławski – Jeden wiersz

W dzień sztormu A jeśli nikt z nas nie dojdzie do tego miejscaw którym powalone pnie drzew łączą się...

Bohdan Wrocławski – Jeden wiersz

Pejzaż z rybakami na łodzi Na łodzi jest ich dwóchpierwszy na rufietrzyma w dłoni rumpel Drugi wypina twarz pod wiatrjest...

Bohdan Wrocławski – Jeden wiersz

Jałmużna Prawdopodobnie tego roku nie było latanikt nie wyznawał sobie miłościna brzegach opuszczonych przez historie jeziornikt nie podróżowałpo oceanach  zagubione...

Bohdan Wrocławski – jeden wiersz

 Czytane nie tylko z kronik filmowych Może tak być: nigdy nie spotkaliśmy dniazamkniętego we własnych ramionach

Bohdan Wrocławski – Jeden wiersz

Wracając do Kątów Rybackich                 Pamięci Jędrka Waśkiewicza Jesień dojrzewaw poranionych przez liście miejscachsłone mgły ciągnące od...

Proza