Michał Piętniewicz – Lektury z biblioteki osiedlowej

0
123

Omawiana książka: “Nocny spacer po ogrodzie”, Biblioteka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Kraków 2022
Zajawka: Bartłomiej Kucharski OCD, to mój Przyjaciel, wiele przecierpiał i przez to jego poezja wydaje się prawdziwa.
Słowa kluczowe: “Nocny spacer po ogrodzie” – noc i ogród – dwa zjawiska przeciwstawne, mistyka św. Jana od Krzyża, noc czynna oraz noc bierna, noc oczyszczenia oraz ogołocenia, których następują zaślubiny duchowe i małżeństwo z Oblubieńcem Jezusem Chrystusem; W tomiku dialog z mistyką św. Teresy z Avilla, dialog poetycki z Herbertem oraz Różewiczem, dialog filozoficzny z Nietzschem, psychiatryczny dialog z Kępińskim; teologia apofatyczna św. Jana od Krzyża i Mistrza Eckharta; Ogród Kucharskiego to ogród przede wszystkim kultury, w którym poeta poszukuje odpowiedzi na najważniejsze pytania oraz poszukuje tożsamości poprzez podróże oraz modlitwę; Poezja Kucharskiego rodzajem poezji ogołocenia; Wiersz “Mistyka” – ciemność zjednoczenia z prawdziwie niewidzialnym Bogiem; Pustynia duchowa, emocjonalna, psychiczna; Milczenie, ogołocenie, negacja, paradoksalnie prowadzi do rozkwitu oraz rośnięcia; Wrażliwość na zwierzęta – modlitwa za psa albo gołębia;
Ogród tożsamościowy, poszukiwanie własnego “ja”; Z negacji powstaje afirmacja; Ogród  po stronie części afirmatywnej, noc po stronie części negatywnej; Noc skontrastowana z ogrodem; Dialog wewnętrzny odbywający się poprzez modlitwę; Szlachetna prostota komunikatu poetyckiego;
Nieobecność Boga częstsza od Jego obecności; Kucharski jako poeta wewnętrznego dialogu, modlitwy

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko