DYBEL Paweł

0
213

Paweł DYBEL

(ur. 1951) – profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz ISNS UW. Specjalista w dziedzinie psychoanalizy i hermeneutyki, fenomenologii i poststrukturalizmu. Stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humbodtal, Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji im. Fritza Thyssena oraz DAAD. Profesor wizytujący m.in. w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu, a także na uniwersytetach w Bremie, Berlinie, Manchester Metropolitan University, University at Buffalo oraz w Goldsmith College w Londynie.

Wybrane publikacje:

  • Ziemscy, słowni, cieleśni (1989)
  • Dialog i represja. Antynomie psychoanalizy Zygmunta Freuda (1995)
  • Freuda sen o kulturze (1996)
  • Urwane ścieżki (Przybyszewski. Freud. Lacan) (2000)
  • Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera(2004)
  • Zagadka »drugiej płci«. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie (2006)
  • Okruchy Psychoanalizy (2007)
  • Granice Polityczności (2008, wraz z Szymonem Wróblem)
Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko