Przyznano Nagrody im. Witolda Hulewicza

0
212

 

Przyznano Nagrody im. Witolda HulewiczaJury w składzie :Aleksander Barszczewski, poeta, tłumacz, białorutenista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego; Bohdan Drozdowski, poeta, prozaik, dramaturg, tłumacz Szekspira; Romuald Karaś, reporter, przewodniczący Kapituły, sekretarz Jury; Zbigniew Majewski, poeta, więzień polityczny PRL, mecenas Nagrody; Mikołaj Melanowicz, pisarz, japonista, tłumacz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego; Stanisław Jan Rostworowski, historyk, publicysta, edytor; Wojciech Stańczak, poeta, więzień stanu wojennego, doktor filologii klasycznej, tłumacz z łaciny dzieła Jana Kochanowskiego Pieśń zwycięstwa nad Moskwą; Grzegorz Wiśniewski, pisarz, doktor nauk humanistycznych, badacz kultury i literatury rosyjskiej oraz poloników; Wiesław Turzański, historyk, harcmistrz RP, działacz społeczny, oddany Kresom, od lat wspomagający Polaków na Wschodzie


stwierdza:


spośród 126 kandydatur zgłoszonych do Nagrody imienia Witolda Hulewicza mogło nagrodzić tylko skromną ich część, choć bez mała wszyscy byli godni tej Nagrody. To ludzie twórczy, mądrzy, dzielni i piękni, stąd nasz żal, że nie mogli zostać laureatami.


            Jury przyznało Wielką Nagrodę Panu Kordianowi Tarasiewiczowi, lat 101, za pracę Jego życia dla Polski zwieńczoną książką biograficzną Cały wiek w Warszawie, wydaną przez oficynę Veda. Nagrodę w dziedzinie twórczości radiowej otrzymał Pan Krzysztof Gosztyła, wybitny aktor, fenomen Teatru Wyobraźni Polskiego Radia. Nagrodę za całokształt twórczości poetyckiej i prozatorskiej, tłumaczenia oraz edytorstwo, ukoronowane odkryciem i wydaniem z rękopisu dzieła Stanisława Morawskiego, filarety: Fizjognomistyka kobiet, otrzymal Pan Wojciech Piotrowicz z Wilna. Nagrodę za całokształt twórczości w dziedzinie literatury dla dorosłych i dla dzieci i młodzieży otrzymała Barbara Nawrocka-Dońska. Laureatka była żołnierzem Armii Krajowej, brała udział w Powstaniu Warszawskim jako łączniczka i sanitariuszka. Jako członek Związku Literatów Polskich zasłużyła się środowisku, prowadząc przez lata Kasę Zapomogowo-Pożyczkową. Jury doceniło wszechstronny dorobek laureatki, zwracając szczególną uwagę na wartości patriotyczne i duże walory dokumentacyjne jej prozy. Nagrodę za trud zgromadzenia i wydania ośmiu tomów pieśni białoruskich z zapisem nutowym otrzymal Pan Stefan Kopa ze wsi Horodniany w województwie podlaskim. Laureat jest muzykiem, folklorystą, animatorem kultury, autorem muzycznej monografii gminy Orla. Nagrodę za całokształt twórczości poetyckiej, krytyczno-literackiej i edytorskiej otrzymała Maria Jentys-Borelowska. Nagrodę szczególną w dziele odkrywania i przybliżania Polsce i światu niezwykłej postaci naszej literatury – Jana Chryzostoma Paska, otrzymal Pan Eugeniusz Walczuk, profesor Politechniki Łódzkiej, wynalazca, autor licznych patentów z dziedziny przemysłowej, nadto badacz dziejów oświaty w Rawie Mazowieckiej. Nagrodę w dziedzinie debiutu literackiego otrzymała Pani Marianna Pilot za książkę reportażowo-eseistyczną W stronę Toskanii. Nagrodę Główną imienia Witolda Hulewicza otrzymała Pani Kazimiera Zapałowa z Kielc, filolog i muzeolog, w latach 1967-2003 pracownik naukowy Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach, autorka licznych artykułów i książek o Żeromskim i ludziach jego kręgu, przewodników po muzeum i ziemi pisarza, druków bibliofilskich; inicjatorka i organizatorka 18 edycji stypendiów im. Andrzeja Radka.

           

 

 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko