V Festiwal Poezji Słowiańskiej zakończony

0
168

 


Zaproszeni goście: z Jakucji, Moskwy , Mińska na Białorusi, Wilna, Warszawy, Londynu, Irlandii, Bułgarii, Rumunii, Serbii i Węgier. Dlaczego z Rumunii i Węgier? Bo promują u siebie poezję polską. Impreza trwała w dniach: 8 -11 listopada br. i zgromadziła znakomitych twórców z wyżej wymienionych krajów, m. in.:


Natalię Charłampiewą, prezesa Związku Literatów Jakucji / wokół rzeki Leny, Syberia/, poetkę, dziennikarkę, zajmującą się również krytyką literacką, redaktor naczelną gazety „Saha sire”.


Siergieja Głoviuka – wybitnego poetę z Moskwy, organizatora Festiwali Poetów Słowiańskich, redaktora i wydawcę słowiańskich antologii poetyckich w serii „Iz wieka w wiek”, na wniosek redakcji „Poezji dzisiaj” laureata Nagrody pieniężnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wydanie w tym roku w Rosji dwujęzycznej Antologii Poezji Polskiej, odznaczanemu wieloma międzynarodowymi medalami za upowszechnianie poezji.


Ełkę Niagołovą – wybitną poetkę z Bułgarii, redaktor naczelną kwartalnika literackiego „Znaki”, organizatorkę Festiwali Poetów Słowiańskich, prezes Słowiańskiej Akademii Literatury i Sztuki.


Łyczezara Seljaszkina – wybitnego poetę z Bułgarii, wydawcy dwujęzycznego tomu wierszy Haliny Poświatowskiej pt. „Umiem tylko kochać”.


Liubitę Raichiti z Rumunii / z pochodzenia Serbkę/ – wybitną poetkę, organizatorkę Europejskich Festiwali Poetyckich, autorkę antologii uczestników festiwali, tłumaczkę literatury polskiej, dyrektor Departamentu Kultury w Rumuńskim Ministerstwie Kultury.


Janko Vujinovića z Serbii – wybitnego poetę, prozaika, wieloletniego lektora języka polskiego w Łódzkim Uniwersytecie.


Dianę Bałyko z Mińska z Białorusi – wybitną poetkę, dramaturga /jej sztuki wystawiane są w polskich teatrach/, psychologa.


Marzenę Mackojć z Wilna – młodą poetkę piszącą w języku polskim i litewskim.


Gizellę Csisztay z Węgier – pisarkę i tłumaczkę literatury polskiej, za co na wniosek „Poezji dzisiaj” otrzymała nagrodę pieniężną Polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Györgya Mandicsa z Węgier – wybitnego poetę i prozaika, wykładowcę na międzynarodowych Uniwersytetach Europejskich.


Ponadto 22 poetów rosyjskich z Moskwy na czele z Maksimem Zamszewem i Anatolijem Pszenicznym, którzy przyjechali na własny rachunek, żeby uczestniczyć w imprezach IV Festiwalu Poezji Słowiańskiej.


Grupę poetów polskich z Anglii i Irlandii wraz z Martą Brassart, współorganizatorką londyńskich spotkań, skupionych wokół Grupy PoEzja Londyn.


Poetów polskich i sympatyków poezji.


Miejsca imprezy:

Klub Księgarza – Rynek Starego Miasta 22/24, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza – Rynek Starego Miasta 20, Kawiarnia Literatka – Krakowskie Przedmieście 87/89, Muzeum Pałac w Wilanowie oraz Królewska Cukiernia w Wilanowie, Żyrardowskie Centrum Kultury, Dom Kultury w Łomiankach, Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Gomulickiego w Ostrołęce, etc.


Zaczęło się prezentacją poezji rosyjskiej przy herbacie z samowara w Klubie Księgarza 8 XI bm. W oprawie muzycznej  młodych artystek: Anny Mikulskiej (śpiew)i Anny Marii Huszczy (akompaniament) znakomici poeci prezentowali swoje wiersze. Niespodzianką dla gości był występ wokalny poety, Grzegorza Walczaka. Sala była wypełniona do ostatniego miejsca.


Na drugi dzień, podczas inauguracji w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, głównymi punktami imprezy były: prezentacja zawartości ostatniego numeru „Poezji dzisiaj” z reportażem o spotkaniu z kultowym poetą Rosji, Eugeniuszem Jewtuszenko, spotkania redaktora naczelnego z tegorocznym Noblistą oraz prezentacja jego wierszy, a także, na wniosek redakcji „Poezji dzisiaj”, uhonorowanie Nagrodą pieniężną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wybitnego poetę rosyjskiego, Siergieja Głoviuka, za opracowanie i wydanie Antologii Poezji Polskiej w edycji dwujęzycznej: polskiej i rosyjskiej, w której znalazły się wiersze 64 poetów, od Różewicza, Białoszewskiego, Szymborskiej, Herberta, Harasymowicza, Poświatowskiej, A. Nawrockiego, R. Wojaczka, S. Jurkowskiego , Juliusza E.Bolka, do poetów młodego pokolenia, m. in. Miłosza K. Manasterskiego. Antologię zaprezentował wydawca, a gratulacje złożyli mu: ubiegłoroczna Laureatka, Gizella Csisztay, ambasador Rosyjskiej Federacji w Warszawie, Aleksander Aleksiejew i attache kulturalna, Jelena Bobryszewa, organizator Festiwalu oraz wszyscy obecni, ponad 200 osób.Z autorów w pierwszej kolejności egzemplarze Antologii otrzymali: Juliusz Erazm Bolek i Stefan Jurkowski, którzy najwięcej pomogli w organizacji IV Festiwalu Poezji Słowiańskiej. Interesujący odczyt o roli poezji miał Maciej J. Ratyński – z-ca redaktora naczelnego Otwartego Pisma Filozoficznego „Disputationes”. Następnie wystąpiła grupa PoEzja Londyn, a artyści scen warszawskich wykonali koncert poetycko-muzyczny do wierszy warszawskiej poetki, Marleny Zynger. Na zakończenie młodzież szkół z Radzymina i Słupna przeczytała wiersze obecnych na sali poetów z kraju i zagranicy. Na sali, przybranej m. in. pracami graficznym do wierszy A. Nawrockiego autorstwa Moniki Karasińskiej, obecna była wróżka, która zainteresowanym twórcom przepowiadała ich przyszłość. Z dużym zainteresowaniem przyjęte zostało wystąpienie gościa honorowego Festiwalu, Natalii Charłampiewej z Jakucka, która przypomniała więzy Jakutów z polskimi zesłańcami za uczestnictwo w powstaniu styczniowym, a potem wykonała mini koncert na jakuckim instrumencie muzycznym.


Podczas inauguracji legitymacje członków Słowiańskiej Akademii Literatury i Sztuki z rąk prezes Ełki Niagołowej otrzymali: Aleksander Nawrocki, Barbara Jurkowska i Jerzy Paruszewski.


Niezapomniane były również wieczory w kawiarni „Literatka”, podczas których przy lampce czerwonego wina poeci poetom czytali swoje wiersze, śpiewali, dyskutowali i zawierali literackie przyjaźnie. Najbardziej „przylgnęli” do siebie twórcy z Moskwy, i z Londynu.


Wszyscy pamiętać będziemy także poetycką wyprawę do Wilanowa, gdzie prócz zwiedzania muzeum i parku, w Cukierni Królewskiej odbyła się degustacja węgrzyna i ciastek Ying & Yang, wymyślonych przez Macieja Sęczawę i Juliusza E. Bolka /poeta/, a potem odbyła się prezentacja twórczości Laureatów Nagród Światowych Dni Poezji UNESCO, koncert zespołu Ladyaarp z uczestnictwem gry na harfie oraz poetycko muzyczny koncert w wykonaniu artystów scen warszawskich do wierszy Marleny Zynger.


Istotną częścią Festiwalu były rozmowy poetów o wzajemnej współpracy na przyszłość, m. in. wydawaniu poetyckich antologii, drukowaniu wierszy w pismach literackich oraz wymianie delegacji na przyszłoroczne Festiwale.


IV Festiwal Poezji Słowiańskiej został zorganizowany bez dotacji państwowych i samorządowych.

                                                                              Zespół Redakcji POEZJI dzisiaj

 

 

 

Imprezę otwierają: Jarosław Klejnocki, dyrektor Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza i Aleksander Nawrocki,
redaktor naczelny POEZJI dzisiaj.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko