Wyniki Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego

0
239


Jury w składzie: Wacław Tkaczuk – przewodniczący oraz Wojciech Kass i Krzysztof Kuczkowski Grand Prix Konkursu czyli Poetycką Nagrodę Rainera Marii Rilkego w wysokości 4.000 zł przyznało Marzenie ORCZYK-WICZKOWSKIEJ z Dąbrowy Górniczej; laureatem I Nagrody został Paweł HAJDUK z Baranowa Sandomierskiego; laureatem II Nagrody jest Dawid Jan KUJAWA z Bytomia; laureatką III Nagrody jest Dorota BETLEWSKA-GUTOWSKA z Warszawy.


Wyróżnienia otrzymali Paweł KOBYLEWSKI z Bytomia i Katarzyna BOLEC z Rzeszowa.


Jury VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego zapoznało się i oceniło 2.820 wierszy nadesłanych w 564 zestawach przez autorów z całej Polski oraz z zagranicy.


Wybór wierszy z nagrodzonych zestawów ukaże się drukiem w szóstym tegorocznym numerze dwumiesięcznika literackiego „Topos”. Organizatorem Konkursu jest redakcja „Toposu” i Towarzystwo Przyjaciół Sopotu.

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Video Poezja


Jury w składzie: Joanna Polak, reżyser filmu animowanego, Rafał Hanzl, reżyser, wykładowca Łódzkiej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej oraz Jarosław Jakubowski, dramaturg i poeta” za najlepszą pracę uznało film Piotra Włodarczyka z Krakowa pt. „NREMsen”.


I nagroda – Piotr Włodarczyk z Krakowa za pracę „NREMsen” inspirowaną wierszem Małgorzaty Lebdy. Jury jednogłośnie uznało ten utwór za najciekawszą pracę konkursu, wkraczającą w intymną sferę twórczości poetyckiej.


II nagroda – Marcin Malinowski z Warszawy za utwór „Dwa nieba” do wiersza Bożeny Urszuli Malinowskiej. Jury podkreśla adekwatne użycie współczesnych, audiowizualnych środków wyrazu do ilustracji przekazu poetyckiego, a także wysoki poziom drugiej z prac autora pt. „Wygnana”.


III nagroda – Damian Kocur z Łazisk Górnych za pracę „Dni otwartych drzwi” do wiersza Marcina Biesa. Za stworzenie klasycznymi środkami filmowymi intrygującej, wchodzącej w dyskurs ze słowem metafory. Wartość przekazu filmu i wiersza dopełniły się, tworząc nową jakość.


Nagroda specjalna za pracę nawiązującą do poezji Czesława Miłosza – Aleksandra Panisko z Warszawy za pracę „Dużo śpię”. O wyróżnieniu tej pracy zdecydowały: wysoki poziom zdjęć, adekwatny, spójny i konsekwentnie utrzymany klimat oraz tempo, a także wyrazisty osobisty rys autorski i wysoka wartość humanistyczna impresji.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko