Manteuffel Christian Medard

0
56

Christian Medard Manteuffel – CV (Resume)

 … urodzony w Brześciu Kujawskim 28.05.1938 jako Krystian Medard Czerwiński. Wykształcenie średnie techniczne, pasja literacka towarzyszyła pracy zawodowej. 1988 z powodu skomplikowanego schorzenia serca wyjazd do Niemiec, przyjęcie obywatelstwa niemieckiego z rodowym nazwiskiem matki: Manteuffel, bez zrzeczenia się obywatelstwa polskiego. 1990 operacja serca i długa rekonwalescencja. Pobyt w Niemczech na stałe, po roku 2000 do 2016, wielomiesięczne pobyty w kraju. W roku 2005 od rodzinnego miasta honorowy tytuł: „Twórca Ziemi Brzeskiej”. W Niemczech członek stowarzyszenia literackiego „Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft e.V“ (Stowarzyszenie zajmuje się statutowo przywracaniem literaturze twórczości, która palona była na stosach w roku 1933.)

Działalność literacka przed wyjazdem:

Debiut w roku 1962 w bydgoskim czasopiśmie kulturalno-literackim ”Pomorze”, a następnie sporadyczne publikacje (wiersze i opowiadania) w czasopismach o profilu literackim; 1968 zbiór opowiadań „Stemplowanie siwych koni” (LSW); 1980 do 12.1981 w redakcji bydgoskiego czasopisma Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” (2. obieg) „Wolne Związki” (w składzie redakcji, liczne felietony, artykuły, wiersze, także w innych czasopismach: „Bratniak”, „Chłopska Sprawa”, „Solidarność”); grudzień 1981 wybór wierszy dokonany przez redakcję „Bratniaka” w konspiracyjnym wydaniu Almanachu Poezji Odnowy (Warszawa – „Wydawnictwo im. Gen. Nila Fieldorfa”).

Publikacje prasowe:

• Przed 1988 (przed wyjazdem z Polski): „Pomorze”, „Fakty i Myśli”, „Rzeczywistość”, „Tygodnik Kulturalny”, „Po Prostu”, „Współczesność”, „Solidarność”, „Bratniak”, „WOLNE ZWIĄZKI”.
• Po 1988 (po wyjeździe) alfabetycznie: „Akant”, „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”, „Gazeta Kulturalna”, „Krytyka Literacka”, „Latarnia Morska”, „Midrasz”, „Odra”, „Okolica Poetów”, „Patos”, „Pobocza”, „Poezja Dzisiaj”, „Pogranicza”, „Przegląd Powszechny”, „Protokół Kulturalny”, „Temat”, „Topos”, „Twórczość”, „Tytuł”, „Zeszyty Poetyckie”, „Znaj”.

• Publikacje internetowe: pisarze. pl, MAGAZYN LITERACKI
• W Niemczech (niemieckojęzyczne): „Der Literat”, „Die Brücke”, „Rabenflug”.
• W prasie polonijnej: „Przegląd Polski” – USA, „Zarys” – Niemcy, „Recogito” – Francja, „Jupiter” – Austria, „Nad Wilią” – Litwa  

Kilka zbiorów (poezja, esej i proza) wydanych przez macierzystą MBP we Włocławku i Wyd. ZLP-Bydgoszcz „TEMAT” (Dariusz Tomasz Lebioda). W Niemczech zbiór wierszy w tłumaczeniu na niemiecki „Gedichte aus den Scheidewegen” („Mensch-und-Wort-VerlagKöln), włączony do zbiorów Deutsches Polen Institut w Darmstadt.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko