Cieślak Andrzej

0
487

Andrzej Cieślak

( ur. w 1946 roku w Hrubieszowie) W 1972 roku z inspiracji Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza debiutował na łamach „NADODRZA”. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie oraz Studium Teatralnego Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury w Warszawie. W latach 1997- 2002 był doktorantem Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, z otwartym w 1999 roku przewodem doktorskim. W 1969 roku w augustowskim Powiatowym Domu Kultury założył grupę literacką stilus oraz nagradzany Teatr Poezji i Propozycji WITRAŻE. W latach 1971 – 1973 pracował w Powiatowej Poradni Kulturalno – Oświatowej W Nowej Soli na stanowisku z – cy kierownika, organizował m in przeglądy teatrów amatorskich, plastyczne, przewodniczył jury konkursów recytatorskich, wcześniej będąc ich laureatem. W 1971 roku założył tutaj Teatr Eksperymentu QUORUM oraz Grupę Literacką Młodych. W 1972 roku współinicjował i zorganizował Ogólnopolski Turniej Poetycki O Pierścień Kingi aktywny do lat 90 tych XX wieku. W latach 1974 – 1976 był redaktorem naczelnym Olsztyńskiego Informatora Kulturalnego, szefem Biura Prasowego Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”, redaktorem naczelnym Biuletynów Spotkań. Pracował w Wojewódzkim Domu Kultury, Gazecie Olsztyńskiej, tygodniku Nasza Wieś, a posiadając kartę mikrofonową w Radiu Olsztyn. Był wykładowcą Studium Doskonalenia Ruchu Artystycznego przy Miejskim i Międzyzwiązkowym Domu Kultury w Olsztynie, współorganizował i reżyserował Dni Olsztyna, prowadził też stoisko literackie ze swoimi książkami, tomikami. Swoje teksty publikował w tworzonych teatrach, na kartach pocztowych, w witrynach Starego Miasta. Jest autorem 5 tomików wierszy, prawie 300 haseł i zdjęć w internetowych wydaniach Encyklopedii oraz Leksykonie Kultury Warmii i Mazur Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie oraz kontrowersyjnych książek prozatorskich i artykułów np. w tygodniku NIE, artykułów naukowych w wydawnictwach konferencyjnych oraz uczelnianych, wierszy, twórczości rozproszonej w katalogach, almanachach, kalendarzach, pismach społeczno- kulturalnych. Jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, redaktorem Kwartalnika Olsztyńskiego Oddziału ( w dziennikarstwie ponad 55 lat), stałym współpracownikiem magazynu bezwierszówki Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, członkiem Kapituły Nagrody dziennikarsko – literackiej im. Henryka Panasa. Był członkiem Warszawskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, a obecnie jest prezesem Olsztyńskiego Oddziału ZLP.

Twórczość literacka:

proza

  • wspomnienia nowotwora PRL-u
  • zdrajca stanu jezus chrystus
  • parada seryjnych morderców

poezja

  • poletko sprzedawcy nadziei
  • grzechy ssaka
  • bezkropkowo
  • dziennik nocnik
  • poezja końkretna
Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko