SZPAKOWSKA Maria Małgorzata

0
299

Maria Małgorzata SZPAKOWSKA

(ur. 18 maja 1940 w Warszawie) – kulturoznawca, krytyk literacki, historyk literatury, córka Olgierda Szpakowskiego, wnuczka Edwarda Szpakowskiego.

Doktorat uzyskała w 1975 roku, habilitowała się w Instytucie Badań Literackich PAN w 1996 roku, od 2004 roku jest profesorem zwyczajnym. Pracowała w Zakładzie Historii Kultury Instytutu Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1977 otrzymała Nagrody Kościelskich za opartą na pracy doktorskiej książkę Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza. W 2014 została uhonorowana Nagrodą im. Kazimierza Wyki[1].

Główne zainteresowania naukowe: kulturoznawstwo, historia idei, historia kultury XX wieku, przemiany obyczaju w XX wieku i zagadnienia samowiedzy obyczajowej, antropologia ciała (punkty przecięcia natury i kultury w sferze odżywiania, seksu, zdrowia, choroby etc.) oraz krytyka teatralna.

Publikacje:

  • Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza, wyd. Zakład Naukowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976
  • O kulturze i znachorach, Wyd. Literackie, Kraków-Wrocław 1983
  • Dyskusje ze Stanisławem Lemem, wyd. Open, Warszawa 1996
  • Zakorzenieni, wykorzenieni. O carach, wodzach i człowieku osobnym, wyd. Open, Warszawa 1997
  • Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian, Warszawa 2003, wyd. W.A.B., seria Z wagą, ISBN 83-89291-30-4
  • Teatr i bruk: szkice o krytykach teatralnych, wyd. Oficyna Wydawnicza Errata, Warszawa 2006
  • Antropologia ciała: zagadnienia i wybór tekstów, wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008 – redaktor tomu
  • Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach, wyd. W.A.B., seria Z wagą, ISBN 978-83-7414-474-2 – redaktor tomu
  • „Wiadomości Literackie prawie dla wszystkich, wyd. W.A.B., Warszawa 2012, seria Z wagą
Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko