Festiwal Poezji Słowiańskiej w Londynie i w Warszawie

0
97

Festiwal Poezji Słowiańskiej w Londynie i w Warszawie


W dniach 1-7 października br. odbywał się Festiwal Poezji Słowiańskiej: pierwsza jego część w Londynie (III edycja), druga w Warszawie (VIII edycja). Organizatorami w Londynie byli: Grupa artystyczna KaMPe przy Związku Pisarzy Polskich  na Obczyźnie, Redakcja „POEZJA dzisiaj”, Instytut Bułgarski, Authors and Publicists International Association /APPIA/, Dance Club Bulgara London, Folk ARTel Roussy-Lebedy. Patronatu medialnego udzielił Festiwalowi „Tydzień Polski”. Międzynarodowi twórcy z krajów słowiańskich przyjęci zostali w Ambasadzie Polskiej przez ambasadora  Andrzeja Sobków, który uhonorował Aleksandra Nawrockiego, przewodniczącego delegacji polskiej, „Dyplomem Gratulacyjnym Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie – „Za zasługi w organizacji międzynarodowych wydarzeń poetyckich i upowszechnianie literatury polskiej za granicą”, a prezes Authors and Publicists International Association z siedzibą w Londynie i z oddziałami w 100 krajach świata wręczył mu legitymację członkowską tej organizacji z numerem 001. Od Grupy artystycznej KaMPe Aleksander Nawrocki otrzymał The Festiwal of Slavic Poetry Prize. Główne uroczystości Festiwalu odbywały się w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym przy ul. King Street – Hammersmith oraz w Instytucie Bułgarskim. Zaprezentowano wielokulturowe osiągnięcia narodów słowiańskich. Oprócz poezji i dyskusji były koncerty, pokazy taneczne i wiersze uczniów z polskiej szkoły przy naszej ambasadzie. Nad całością czuwał Aleksy Wróbel, poeta, autor tekstów piosenek, prezes grupy artystycznej KaMPe i członek Zarządu Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Redakcja „POEZJA dzisiaj”, po zapoznaniu się z twórczością polskich poetów emigracyjnych, których utwory promuje na swoich łamach od lat, obiecała swoją pomoc rozszerzyć. Przekazała też  kolegom po piórze żyjącym na emigracji egzemplarze „POEZJI  dzisiaj” z opublikowanymi ich wierszami w wersji polskiej i angielskiej. 


Bezpośrednio po edycji Festiwalu Poezji Słowiańskiej w Londynie jego uczestnicy przyjechali na VIII Festiwal Poezji Słowiańskiej w Warszawie, zorganizowany przez Redakcję „POEZJA dzisiaj”. Pierwsza część imprezy odbyła się w warszawskim Domu Polonii przy ul. Krakowskie Przedmieście 62, druga w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza przy ul. Rynek Starego Miasta 20, trzecią – ze wspaniałym koncertem poetycko-muzycznym – zorganizowała Żyrardowska Resursa. Dalsze imprezy odbędą się m. in. w Piastowie, Czechowicach-Dziedzicach, Bielsko-Białej, Cieszynie, etc. W Festiwalu oprócz literatów wzięły udział liczne grupy młodzieży i studentów. Zostały też zaakcentowane dwie rocznice jego twórcy i organizatora, Aleksandra Nawrockiego: rocznica pracy pisarskiej oraz urodzin, z okazji których na ręce dostojnego jubilata napłynęło wiele listów gratulacyjnych i odznaczeń z różnych stron świata,  zaśpiewały też  dla niego wybitne wokalistki z kraju i zagranicy. Jubilatowi wręczono także jego książki, wydane m.in. w Grecji, Rumunii, USA.  W roboczej części Festiwalu uzgodniono wydawanie kolejnych książek twórców polskich za granicą i zagranicznych w Polsce oraz wspólne organizowanie Światowych Dni Poezji UNESCO –  m.in. w Rumunii, Irlandii, a także w Riazaniu i Jasnej Polanie, miejscach związanych z wybitnymi twórcami rosyjskimi: Sergiuszem Jesieninem i Lwem Tołstojem. Do rąk uczestników Festiwalu trafił też najnowszy, 112/113 numer „POEZJI dzisiaj”, w którym wiersze 16 poetów polskich zaprezentowano w języku polskim i angielskim, a wiersze jubilata w językach: polskim, angielskim, francuskim i rosyjskim.

fps

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko