Krzysztof Miklaszewski – ŚWIATOWY ŻYWOT UMARŁEJ KLASY

0
69

Wydawca, projekt okładki i opracowanie graficzne: Małgorzata Czerwińska
Wydanie I, Kraków 2022
ISBN 978-83-928459-4-2
Patron: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTECA
ul. Nadwiślańska 2-4, 30-527 Kraków

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko