Cyprian Kamil Norwid – Trzy strofki

0
470
Nie bluźń, żem zranił Cię, lub jeszcze ranie,
Bom Ci ustąpił na mil sześć tysięcy;
I pochowałem łzy me, w Oceanie,
Na pereł więcej!…

I nie m y ś l – jak Cię nauczyli w świecie
Świątecznych-uczuć – ś w i ą t e c z n i – c z c i c i e l e * –
I nie mów, ziemskie iż są marne cele –
Lecz żyj – raz – przecie!…

I m y ś l – gdy nawet o mnie mówić zaczną,
Że grób to tylko, co

umarłe chowa –
A m ó w… że…

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko