Nowy numer kwartalnika Znad Wilii

0
166

a to 160 stron fascynującej lektury! M.in.:

 MÓJ KĄT EUROPY

Niezależny felieton “pod prąd” red. naczelnego na aktualne, trudne tematy wileńskie, poruszający też zagadnienia Polaków w regionie

MEDIA POLSKIE NA LITWIE:

Radio: socjalistyczna ramówka i autorzy

to dokument o audycji w języku polskim Radia Litewskiego w erze socjalizmu, z ukazaniem mechanizmów, działających w ówczesnym radiu (cenzura, ideologia), opowieść o realizatorach programu, jego autorach, ale i o innowacyjności, jakie udało się stworzyć w tamtych czasach,  wraz z kącikiem dla dzieci czy gwarowym np. radiowego Wincuka – postacią, jaka istnieje od ćwierćwieczapo dzień dzisiejszy (autor: Romuald Mieczkowski).

HISTORIA:

Wskrzeszenie federacji celem działań powstańczych 1863

Na uwagę zasługuje solidne opracowanie młodego naukowca Roberta Mieczkowskiego, badającego koncepcje i konteksty federalistyczne. Barwne, ciekawe w fakty, z polotem ukazane!

ROK WITKIEWICZÓW (2015):

Losy Witkiewiczów z Poszawsza na Żmudzi

przedstawione zostały, wraz z niezwykle ciekawymi i powikłanymi dziejami rodu, m.in. Stanisława Witkiewicza, twórcy stylu zakopiańskiego i autora Na przełeczy, swoistej Biblii Tatr, jego syna Witkacego, o pełnych przygód życiu ich protoplastów i krewnych, którzy działali również w Rosji carskiej i radzieckiej. Wiele nieznanych i mało znanych kart. A wszystko się zaczęło na Litwie… (autor: Mieczysław Jackiewicz)

POLACY WIELU KULTUR:

Nasza “asymilacja” wśród Kaszubów  

to piękna i wartko przekazana kronika rodzinna z Wileńszczyzny, która w ramach tzw. repatriacji, z swoimi wileńskimi nawykami wrastała w realia polskie, oswajając się i spokrewniając z Kaszubami na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Miejscami śmiesznie, miejscami nostalgicznie. Samo życie! (autor: Grzegorz Żukowski)

ZNAD DNIEPRU

W stałej korespondencji własnej Maciej Mieczkowski opisuje wędrówki po Kijowie i Ukrainie, m.in. do Odessy w 

Podróżach u schyłku roku

ZNAD PREGOŁY:

Pospolite ruszenie i “Czarni Myśliwi” z Królewca w walce przeciwko Armii Napoleona

Sam tytuł korespondencji Irin Treń z Obwodu Kaliningradzkiego określa jej temat, który autorka opracowała z wielką dokładnością. Nie wszyscy prócz Rosji byli z Napoleonem!

Śladami Pogranicza

podąża Leonard Drożdżewicz, zastanawiac się też nad literaturą emigracyjną, dzielac się refleksjami nt. opracowania o Marszałku (Wszystko dla Niepodległej) oraz innymi lekturami i opowieściami

ZNAD DOLINY ŁOSOŚNY 

Impresje z odstępów leśnych

tegoż autora też stamtąd pochodzą, ukazując żubrów na 

ZIELONYM POGRANICZU

KAWIARNIA LITERACKA 

prócz sygnalizowago artykułu o Witkiewiczach zawiera omówienie najnowszej książki Alicji Rybałko, wydanej w Niemczech pt. Przyzwyczaić się do odlotu, z zacytowaniem części wierszy o rodzinnych stronach. Jakże mądre i piękne to wiersze! 
Przeczytane: Gdzie najwięcej boli 

I dwie recencje nt. książki urodzonego w Wilnie prof. Władysława Zajewskiego pt. Czy historycy piszą prawdę

Czego uczy nas historia (Mieczysław Jackiewicz)

Czy historycy piszą prawdę (Tomasz Chiciński) 

ZAPIŚNIK DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH

i

POCZET TWÓRCÓW LITERATURY WILEŃSKIEJ

zawierający ich notki od XVI wieku do roku 1945, drukowany alfabetycznie w odcinkach,  zawiera informacje o kulturze, w dziale

PASJE

 Ponadto w 

LISTEM i MAILEM czyli POCZCIE REDAKCYJNEJ

znajdą Państwo korespondencje, m.in. Józefa Szyłejki W Toruniu w hołdzie naukowcom z Wilna;Władysława Zajewskiego, w związku z jego 85-leciem; ks. Tadeusza Krahela Książki w darze; Jana Wolskiego O Zygmuncie Ławrynowiczu; a także Leonarda Drożdżewicza, Stanisława Zawodnika, Tomasza Otockiego i in.

LITWA-POLSKA. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC. WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE.

Nigdzie Państwo nie znajdą tak pełnej kroniki relacji polsko-litewskich, z udziałem mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce, działalności odrębnych placówek (Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Centrum Kultury w Warszawie, Dom Kultury Polskiej itp.). Ponadto sygnalizowane są nagrody i nobilitacje, wydawnictwa. Informacje szczególnie przydatne dla zainteresowanych regionem badaczy, studentów.

Pismo bogato ilustrowane, posiada kolorowe wklejki

Zapraszam do nabywania ZNAD WILII w sieci RUCHu, Garmond Press. Proszę pytać, bywa w niektórych!

W Księgarni Naukowej im.Prusa w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 7), Domu Spotkań z Historią (Warszawa, ul.Karowa 20). Kolportaż Olsztyn i Wybrzeże: Krzysztof Jankowski, tel.89 5344878,

Wysyłamy pismo pocztą, wystarczy napisać maila ZNADWILI@WP.PL” rel=”noreferrer” style=”color:rgb(0, 0, 204);outline:0px”>ZNADWILI@WP.PL lub zadzwonić: 48 508764030

Najlepiej oczywiście je zaprenumerować!

Kwartalnik w Wilnie:

w księgarni Domu Kultury Polskiej (ul.Naugarduko 76), ELEPHAS (Olandu 11), AKADEMINE KNYGA (Universiteto 4), KATALIKU PASAULIS (Sventaragio 5, przy Pl.Katedralnym),RUDNINKU KNYGYNAS (Rudninku 20).

Zamówić na Litwie można mailem i tel. 370 68469052 

Informacja o naszych działaniach na www.

facebook.com/znadwiliiznadwiliiwilno.lt

Przypominam, że można zamówić numery archiwalne, roczniki , wydawnictwa z serii Biblioteka Znad Wilii:
Romuald Mieczkowski, Na litewskim paszporcie, Biblioteka Znad Wilii (4),

Wyd. Znad Wilii, Wilno 2011, s. 160, ISBN 978-9986-532-06-4
W 5 rozdziałach: Canaletto maluję Wilno; Pytanie o korzenie; Pokochać Warszawę; Białe i czarne oraz Dwa miody. Stron 160. 

Na planie pierwszym są kwestie tożsamości, spuścizny dziejowej, szukania ojczyzny przez tych, których dzisiejsze uwarunkowania usiłują odciąć od wielowiekowych korzeni. Z echami WKL, które kształtowało charakter Wilna. Z szukaniem odpowiedzi na pytanie: co dziś oznacza pisać po polsku na Litwie i gdziekolwiek bądź poza Polską. W wydaniu 28 fotografii Wilna. 
——-
Przenieść Wilno do serca. Portret Miasta
Biblioteka Znad Wilii nr 2, Wilno 2009, ISBN 978-9986-532-05-7
Poezja Polaków (z Wilna, Polski i na emigracji), Litwinów, Białorusinów, Tatara, Rosjanina, Czecha i Estończyka tworzy unikalny Portret Miasta z najpiękniejszymi wierszami 50 autorów. Są to m.in.: Ihar Babkou, Tadeusz Chabrowski, Leszek Długosz, Vytautas Landsbergis, Marcelijus Martinaitis, Henryk Mażul, Zianon Paźniak, Wojciech Piotrowicz, Alicja Rybałko, Ramute Skucaite, Józef Szostakowski, Tomas Venclova, Sławomir Worotyński. W opracowaniu zamieszczono oddzielne wklejki z 24 fotografiami Wilna.

——————-
Romuald Mieczkowski, Nikt nie woła, Biblioteka Znad Willi nr 2,
Wilno 2007, ISNB 978-9986-532-04-0
82 wiersze ukazują Wilno, widziane przez Polaka, mocno związanego z tym Miastem. Dostrzega on złożoność nieodwracalnych zmian, stara się uzmysłowić sens wielkich i małych, straconych i pozyskanych Ojczyzn. Wilno w tych wierszach bywa zawsze, nawet gdy mowa jest o czymś innym. To widzenie świata dopełniają fotogramy autorstwa poety, którymi szkicuje Miasto, potraktowane jako otoczka zawartych przeżyć.
——————

Romuald Mieczkowski, Objazdowe kino i inne opowiadania wileńskie
Biblioteka Znad Willi nr1, Wilno 2007, ISBN 978-9986-532-03-31
Literatury o Wilnie i Wileńszczyźnie powstało niemało. Cieszyła się ona sympatią przed wojną, istniała w ocenzurowaniu w PRLu, temat podejmowano na emigracji. Po wojnie w większości opisywała wojenną gehennę, życie na obczyźnie. A co działo się na terenach na Wschodzie, na których pozostali Polacy? Świadectw takich niewiele. Szczególnie, jeśli chodzi o dokonania, tworzone przez naocznych świadków. Niektóre moje opowiadania obrazują trudny świat człowieka, wychowanego w polskiej tradycji, ale żyjącego w twardych sowieckich realiach. Zdarzenia, mimo fabuły literackiej, są rodzajem dokumentu, bowiem ludzie noszą swe prawdziwe nazwiska. To hołd, który oddałem rodzinie, krewnym. Dzięki jednemu opowiadaniu moi dziadkowie Piotrowscy pośmiertnie zostali upamiętnieni za uratowanie podczas wojny rodziny żydowskiej. Jest to próba przypomnienia o nas, Polakach na Wileńszczyźnie. W książce zawarłem drogie dla mnie zdjęcia z archiwum rodzinnego (RM).

Zapraszam serdecznie!
J
eśli ktoś z Państwa nie życzy sobie otrzymywać tych anonsów, proszę napisać. 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko