Topos

0
2092

Nowy TOPOS już w sprzedaży!

Gratka dla miłośników dobrej literatury, zwłaszcza zaś poezji!

Czwarty w tym roku numer dwumiesięcznika literackiego TOPOS (173) o zwiększonej objętości i aż z trzema tomami wierszy jest już w sprzedaży!
Cena czasopisma nie ulega zmianie.

Kontynuujemy twórczość pisarzy czeskich, a bohaterami numeru są Štĕpánek, Doležal, Mazal, Kroutvor, Hrabal, Deml i Zahradníčkova. W tej części ukazały się teksty m.in. Wojciecha Kassa, Waldemara Żyszkiewicza, Janusza Nowaka czy Tomasza Pyzika.

W dziale poezji numeru 173 możemy odnaleźć twórczość Józefa Kurylaka, ks. Jerzego Szymika, ks. Jana Sochonia, Janusza Kotańskiego, Teresy Tomsi, Krzysztofa Bielenia, Rafała Brasse, Karola Samsela czy Marka Kazimierza Siwca.

Na łamach Toposu odnajdziemy również powroty w «domowe progi», opracowane przez Krzysztofa Burka i po raz pierwszy podane do druku fragmenty dzienników wybitnego krytyka literackiego Tomasza Burka.

W numerze m.in. relacja z gali wręczenia Nagrody ORFEUSZ im. K. I. Gałczyńskiego oraz laudacje Antoniego Libery, Bronisława Maja, Jarosława Ławskiego, Anny Legeżyńskiej i Marka Zagańczyka.

Do numeru zostały dołączone aż trzy tomy poezji Biblioteki „Toposu”:
– „Choć nasze łodzie przeciekają… notatki lipnickie” Krzysztofa Budziakowskiego
– „Ptaki, ptaszki” Mirosława Dzienia
– „Żywioły” Macieja Mazurka.

Dwumiesięcznik literacki TOPOS dostępny jest u wydawcy – Towarzystwa Przyjaciół Sopotu w Dworku Sierakowskich oraz w sieci salonów EMPiK.

Zamówienia prosimy kierować na adres: prenumerata@tps-dworek.pl
Cena: 19 zł

Po więcej informacji zapraszamy na:

www.topos.com.pl

https://tps-dworek.pl/nowy-topos-juz-w-sprzedazy-2/


TOPOS nr 3/2020

Trzeci w tym roku numer dwumiesięcznika literackiego TOPOS (172) jest już w sprzedaży! Kontynuuje on twórczość pisarzy czeskich, skupiając się tym razem na Janie Skácelu. W tej części ukazały się teksty Jana Stolarczyka, Tymoteusza Karpowicza, Przemysława Dakowicza, Mirosława Dzienia, Wojciecha Kassa, Tomasza Pyzika, Jana Zielińskiego, czy Bartłomieja Siwca.

Numer 172 otwiera wiersz księdza Jerzego Szymika pt. List Europejczyka do Atheny Farrokhazd w odpowiedzi na jej „List do Europy”. Wśród twórców Poezji możemy odnaleźć Tymoteusza Karpowicza, Mieczysława Machnickiego, Macieja Teodora Kociubę, Mariana Lecha Bednarka, Barbarę Gruszkę-Zych, Stanisława Dłuskiego, Mirosława R. Kanieckiego, Annę Piliszewską czy Marka Czuku.

Na łamach Toposu odnajdziemy również nieznane, albo jak pisze Jan Stolarczyk „zapodziane”, wiersze Tymoteusza Karpowicza oraz wieloimienny portret Jana Skácela zaprezentowany przez Przemysława Dakowicza .

Prozę/Wspomnienia/Dzienniki wypełniają teksty Wojciecha Kassa, Mariusza Soleckiego, Joanny Domańskiej i Waldemara Żyszkiewicza.

Na kartach najnowszego TOPOSu Wacław Holewiński rozmawia z Martą Kwaśnicką, autorką książki Pomyłka, laureatką Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego o tym, że historia weryfikuje hierarchię.

Do numeru zostały dołączone kolejne tomy Biblioteki „Toposu”:
– tomik poezji Roberta Gawłowskiego pt. „Dotknięcie”
– zbiór wierszy Jerzego Hajdugi pt. „Uważaj na siebie”

Dwumiesięcznik literacki TOPOS dostępny jest u wydawcy – Towarzystwa Przyjaciół Sopotu w Dworku Sierakowskich oraz w sieci salonów EMPiK.

Zamówienia prosimy kierować na adres: prenumerata@tps-dworek.pl

Cena: 19 zł

Bezpłatna wysyłka na terenie kraju.

Dla prenumeratorów „Toposu” książki z serii Biblioteka Krytyki gratis!

Karol Alichnowicz – „Nieosiągalne? Realizm – wyobraźnia – pamięć (przechadzki krytycznoliterackie)”

Janusz Nowak – „Głód nadziei. Eseje i szkice o poezji współczesnej”

Po więcej informacji zapraszamy na stronę TOPOSu – http://topos.com.pl/


Spis treści Topos 170

TEMAT NUMERU: CZESI

JOSEF KROUTVOR, Klucz poezji, przeł. Przemysław DAKOWICZ

BOHUMIL HRABAL, Jak człowiek zostaje pisarzem, przeł. Przemysław DAKOWICZ

Kwestionariusz Hrabalowski. Fragmenty wywiadów z BOHUMILEM HRABALEM,

przeł. Przemysław DAKOWICZ

JAN ZAHRADNÍČEK, Ostatnia różaPragnieniaBujna nędza, przeł. Andrzej

BABUCHOWSKI

ANDRZEJ BABUCHOWSKI, O strażniku, który ratował wiersze

MILOŠ DOLEŽAL, „Na przekór dotkliwej beznadziei srebrny lipień płynie pośród

głębi”, przeł. Andrzej BABUCHOWSKI

JOSEF MLEJNEK, Nagle nie mieliśmy, gdzie głowy złożyć. Rozmowa z Janem

Jakubem ZAHRADNÍČKIEM, synem autora Znaku mocy, przeł. Andrzej

BABUCHOWSKI

MILOŠ DOLEŽAL, Historia (I)CzołgistaPavel Janský, Józef Czapski, Jan Čep,

przeł. Przemysław DAKOWICZ

Życie na polu minowym. Rozmowa z Milošem DOLEŽALEM, przeprowadzona

w maju 2019 i spuentowana w styczniu 2020 roku. Rozmowę przeprowadził

i przetłumaczył Przemysław DAKOWICZ

JIŘÍ ČERVENKA, Ścieżką z ŠatovaNa VýrovkuDies iraeW szpitalu,

przeł. Karol MALISZEWSKI

Mimochodem parę wierszy. Z Jiřím ČERVENKĄ, poetą, tłumaczem, wędrowcem,

rozmawia Artur NOWACZEWSKI

JOSEF KROUTVOR, Hołd złożony Josephowi Rothowi,

przeł. Przemysław DAKOWICZ

ARTUR NOWACZEWSKI, „Nie mogłem więc pominąć jego śladów w tej krainie”.

Kilka uwag o sztuce reportażu Miloša Doležala

PRZEMYSŁAW DAKOWICZ, Z dobranocek dla Hrabala

POEZJA

MICHAŁ CZORYCKI, Niedziela, Co. Cork„Kotłownia”Daleko od brzeguDruga

strona; Buty

MATEUSZ MOCZULSKI, Kiedy jeszczeNiebo nad Nereślą

MIROSŁAW DZIEŃ, Przypowieść o Trzech Miastach

WIESŁAW TRZECIAKOWSKI, W drodze„Ptak” (Pablo Casals)

JERZY GRUPIŃSKI, Imiona gór granice pólElegia na opuszczenie Doliny Fossylii;

Epitafium kogutowi

BARTŁOMIEJ JÓZEF KUCHARSKI OCD, Powtórka z Pana CogitoWyznanie

Fryderyka Nietzschego; Drogą Borgesa; Nocna pora; Mistyka

RYSZARD KOŁODZIEJ, Pocztówka z KiotoPocztówka z BruggePocztówka

z Bergen; Pocztówka z Charleston (2)

ESEJE / ANEKSY KRYTYCZNE / PRZYCZYNKI

JADWIGA CLEA MORENO-SZYPOWSKA, „W zamkniętym ogrodzie” R. M. Rilkego

KAROL ALICHNOWICZ, Krew, nie atrament

BOGUSŁAW ŻYŁKO, O kondycji humanisty (współczesnego)

BARTŁOMIEJ SIWIEC, Talida postanowiła umrzeć

PIOTR WIKTOR LORKOWSKI, Intermedium krytyka

KAROL TOEPLITZ, Egzystencjalistyczna bajka o śniegu

WOJCIECH KASS, W duchu pisarza i jego litery


Spis treści Topos 169

POEZJA

JAN POLKOWSKI, ***Niech pan nie zostawia śladów…Enoksaparyna; ***Moja

krew traci orientację…; ***Ekspedientka w spożywczym…; Arqua

BOGDAN JAREMIN, więźniowie słówmurspotkanie z Danielem Bourne’m w Dworku Sierakowskich

JAN KASPER, ***Był karłem, miał twarz…; ***Kto by, pustko, dał radę…; ***Ruchy

ciemnego powietrza…; ***Gburowata zima…; ***Rzekomo kurierzy zaczęli krążyć…;

***Żadnych groźnych symptomów…; ***Wrzuciłem węgiel do piwnicy…; ***Iryzujące cekiny w kostiumach…; ***O tak, w tym płaskim zadupiu

KAZIMIERZ BRAKONIECKI, BaudelaireRimbaudRilkeCendrars

UTA PRZYBOŚ, Mozaika Ziemi Świętej

JÓZEF KURYLAK, WiarŁabędź mojej matkiNoce jesienne

DARIUSZ WASIELEWSKI, Psalm pierwszyPsalm drugiPsalm trzeci

PAWEŁ TAŃSKI, dni jak parkietkto zabił teodora taskiegoczy to gra warta świeczki.

JANINA OSEWSKA, imię babci Nina poznała…na pierwsze wagary czwarta b

wybrała…; akordeon kochała Nina…; wuj Jan uczył Ninę…; w brzuchu Niny…; Nina czyta dzieciom książki…; o katastrofie elektrowni jądrowej

ESEJE / ANEKSY KRYTYCZNE / PRZYCZYNKI

A. JAN SOCHOŃ, Metafizyczność poezji

JANUSZ NOWAK, W obronie realności. Wokół Luster tradycji i Nauki znikania Przemysława Dakowicza

BARTOSZ SUWIŃSKI, Nic nas nie ostrzegło. O poezji Ewy Lipskiej

TOMASZ PYZIK, Wizerunek dzieciątka Jezus w Wirydarzu Stanisława Grochowskiego.

BARTOSZ MAŁCZYŃSKI, Eseje u bram. Słowo o nowym tomie Dzieł zebranych Tymoteusza Karpowicza

KRZYSZTOF KRASUSKI, Wojciecha Ligęzy klucze do wyobraźni

ADRIANA SZYMAŃSKA, Magia przypomnień

KAROL TOEPLITZ, Niezwykle ważne posiedzenie

STO TOMÓW NA STULECIE 1918 – 2018 [typowanie]

BOGUSŁAW WRÓBLEWSKI; KS. JAN SOCHOŃ; DOROTA WALCZAK-DELANOIS; MACIEJ URBANOWSKI; MAREK KAZIMIERZ SIWIEC; PIOTR W. LORKOWSKI

PROZA / WSPOMNIENIA / DZIENNIKI

WOJCIECH KASS, Notes (42)

MAREK POGORZELSKI, Słaby punkt

KATARZYNA BUCZKOWSKA, Miniatury

WALDEMAR ŻYSZKIEWICZ, ZAA i RAA

WIARA ARTYSTÓW XXI WIEKU

„Bóg to piękno… Chrystus jest piękny, z tą piękną raną pod pięknym sercem…”.

Z WOJCIECHEM WAGLEWSKIM – wokalistą rockowym – rozmawia WOJTEK JASIŃSKI

RECENZJE

KAMILA DZIKA-JUREK, Wiersze rusałki (K. Iłłakowiczówna, Pod obcym niebem. 33 wczesne utwory)

ANETA M. KRAWCZYK, Gry formalne w grze o życie (B. Latawiec, Pierzchające ogrody)

BARTOSZ SUWIŃSKI, Zobaczone, przywidziane. Twarze świata Kazimierza

Brakonieckiego (K. Brakoniecki, Twarze świata)

PIOTR W. LORKOWSKI, „Nie ma dwóch takich samych chmur” (B. Jaremin, My, chmury)

TOMASZ PYZIK, Sztuka trwania (J. Pacześniak, Dno oka)

BARTOSZ SUWIŃSKI, Deklaracje jawy. Wiersze Jacka Kowalskiego (J. Kowalski, Mu!)

MACIEJ KRZYŻAN, „Czuję, jak wzbiera we mnie śmierć” (K. Szymoniak, Wyjazd)

PIOTR W. LORKOWSKI, A więc zgoda? (H. Dikta, Awantury nie będzie)

PIOTR W. LORKOWSKI, Tym razem bez cudu (K. Zwolska-Płusa, vesica piscis)

JADWIGA NOWAK, „Pora już w końcu bez tych durniów…” (O. Mandelsztam, Zgiełk czasu)

JACEK ALEKSANDER PROKOPSKI, Sztuka to nie zapomniany rupieć (T. Pękala [red.], Zapomniana sztuka – sztuka pamiętania)

OGRÓD DEBIUTÓW (48)

PIOTR WIKTOR LORKOWSKI, K. Pfeiffer, adblock; A. Wierny, Sygontka;

1. Piotrowska, Spadać można równie dobrze w poziomie

POŻEGNANIA

JACEK SOLIŃSKI, Mieczysław Franaszek (1944 – 2019). Nasz brat współgalernik

KRÓTKO

OLGA KRZYŻYŃSKA, Rasowy malarz; Mistrz „luloidów”. Retrospektywa twórczości profesora Henryka Luli

KONKURSY

V Ogólnopolski Poetycki Konkurs Chopinowski „Hymn zachwytu”

IX Nagroda Poetycka im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom roku 2019

5. edycja konkursu poetycko-plastycznego Wiersz+Obraz. Wyniki

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki Struna orficka im. Wojciecha Bąka. Wiersze:

MONIKA DUDZIAK-KOCIAŁKOWSKA, KATARZYNA NOWAK, PAULINA

CEDLERSKA, EWELINA KUŚKA, MARTA MAREK, AGNIESZKA AUGUST-

ZARĘBSKA, AGŁAJA JANCZAK

IV Ogólnopolski Poetycki Konkurs Chopinowski „Hymn zachwytu”. Wiersze:

ANNA PILISZEWSKA, KATARZYNA DYBŻYŃSKA, EDYTA WYSOCKA.

O Konkursie: MAŁGORZATA JUDA-MIELOCH

BIBLIOTEKA „TOPOSU”

WYDAWNICTWA NADESŁANE

ZAPROSILI NAS

OKŁADKA

WALDEMAR ŻYSZKIEWICZ, Kod kreskowy Sopotu, 2019. (Zdjęcie przedstawia światła sopockiego nabrzeża zrobione wieczorem z ostrogi mola zamykającego marinę.)


Festiwalowy „TOPOS” już dostępny!

Najnowszy TOPOS nawiązuje do hasła 10. Festiwalu Poezji w Sopocie. O tytułowym „metafie”, czyli poezji metafizycznej pisze Jarosław Ławski w artykule „Poezja metaf. Kuczkowski, Kass, Dakowicz”. W dziale eseistyki polecamy ponadto tekst Wojciecha Kudyby „Od ja do nie-ja. Podróż literacka”, Jarosława Jakubowskiego „Tajemnica Stefana Dedalusa”, Artura Nowaczewskiego „Kilka zapisków piechura w drodze do filozofii podróży”, Wojciecha Gawłowskeigo „ W przestrzeni wiersza”, Wojciecha Kassa „Pisząca ręka”, Krzysztofa Kuczkowskiego „Z pamięci. Dwie krótkie opowieści” czy Zbigniewa Chojnowskiego „ Tarcza z pajęczyny”.

TOPOS 5 (168) 2019 otwiera wiersz Paula Celana „Fuga śmierci”. W dziale „Poezja” znajdują się także utwory Jarosława Jakubowskiego. Wojciecha Gawłowskiego, Wojciecha Kassa, Miry Kuś, Krzysztofa Bielenia, Michała Fałtynowicza i Adama Maciejewskiego.

W numerze znalazła się kontynuacja typowania stu najlepszych tomów poetyckich na stulecie niepodległości. Tym razem poznaliśmy opinię Dariusza Kuleszy, Magdaleny Lachman, Artura Daniela Liskowackiego, Piotra Mundlera-Nieckowskiego, Ewy Polak-Pałkiewicz oraz Jarosława Zalesińskiego.

W dwumiesięczniku literackim także rozmowa Joanny Bielskiej-Krawczyk z Tomaszem Jastrzębskim – bratem Mikołajem z zakonu Benedyktynów w Tyńcu „Współczesny homo religiosus – świadomy i poszukujący”

Okładka: Anna Malinowska, Wieloryb i jeleń, 110 cm x 180 cm, akryl na płótnie, 2019.

Do TOPOSU dołączono 2 tomiki:

– Janusz Nowak, tolle, lege

– Maciej Krzyżan, Duszyczka

Życzymy dobrej lektury!        

Dwumiesięcznik literacki TOPOS dostępny jest w sieci salonów EMPiK oraz u wydawcy –Towarzystwa Przyjaciół Sopotu w Dworku Sierakowskich. Zamówienia prosimy kierować na adres: prenumerata@tps-dworek.pl

[NUMERY ARCHIWALNE]

Jedną z głównych postaci w najnowszym TOPOSIE jest Andrzej Dudziński – znany i ceniony rysownik, grafik, malarz, karykaturzysta, fotografik. To jemu poświęcony jest artykuł „Na głowie i bez głowy” Moniki Małkowskiej. O kulisach powstania ilustracji do „Antygony w Nowym Jorku” Janusza Głowackiego opowiada sam malarz w tekście „Z głową w Tompkins Square Park”. W TOPOSIE znajduje się także zaproszenie na wystawę Andrzeja Dudzińskiego w sopockim Dworku Sierakowskich. Można ją oglądać codziennie do 29 września.

TOPOS 4 (167) 2019 otwierają natomiast wiersze Zenony Cyplik. Wśród poezji znalazły się także utwory Giuseppe Ungarettiego w tłumaczeniu Elżbiety Morawiec, Jakuba Beczka, Jana Bieli, Daniela Bourne, Jakuba Żmidzińskiego oraz Piotra Wiesława Rudzkiego.

W TOPOSIE swoją kontynuację znalazło typowanie stu tomów na stulecie niepodległości 1918 – 2018. Tym razem poznamy rankingi Piotra Michałowskiego, Pawła Kaczmarskiego, Wojciecha Kudyby, Wojciecha Kaliszewskiego, Jarosława Jakubowskiego, Małgorzaty Judy-Mieloch oraz Wojciecha Kassa.

W dziale eseistyki polecamy tekst Mirosława Dzienia „ O liberalizmie, kulturze i zakrytej twarzy”, Edmonda Jalouxa „ Rainer Maria Rilke”, Janusza Nowaja „Obowiązkowy czas teraźniejszy! Rozmyślania eschatologiczne Barbary Gruszki-Zych”, Daniela Bourne „Wspólna woda z Thoreau (Staw Walden u schyłku lata), Bartłomieja Siwca „Kontury i światłocienie, Bartosza Suwińskiego „Stukanie w słusznej sprawie, Tomasza Pyzika „Filologia fundamentalna”.

W numerze także rozmowa Joanny Bielskiej-Krawczyk z reżyserem filmowym Krzysztofem Zanussim „Uczynić ze swojego życia arcydzieło”.

Na I stronie okładki: Andrzej Dudziński „The Poet’s Blessing”

Na II stronie okładki: Okładka „Antygony w Nowym Jorku” Janusza Głowackiego ze wstępem Jana Kotta i ilustracjami Andrzeja Dudzińskiego. Edycja bibliofilska wydana w nakładzie 500 egzemplarzy sygnowanych i numerowanych (1994).

Do TOPOSU dołączono 2 tomiki:

– Robert Miniak “Brat Łata”,

– Jakub Pacześniak “dno oka”.

Życzymy dobrej lektury!

Dwumiesięcznik literacki TOPOS dostępny jest w sieci salonów EMPiK oraz u wydawcy –Towarzystwa Przyjaciół Sopotu w Dworku Sierakowskich. Zamówienia prosimy kierować na adres: prenumerata@tps-dworek.pl


Nowy TOPOS już w sprzedaży!

Numer 3 (166) 2019 TOPOSU otwiera tekst ks. Jana Sochonia „Jaka sztuka”, który bierze pod lupę kondycję i kształt sztuki we współczesnym świecie. W dziale poezji znalazły się utwory Adriany Szymańskiej, Tadeusza Dziewanowskiego, Kazimierza Nowosielskiego, Zofii Zarębianki, Teresy Tomsi, Jana Belcika, Christiana Medarda Manteuffela i Jerzego Hajduga. Polecamy także prozę Jacka Durskiego oraz Małgorzaty Skałbani.

W dziale eseistyki polecamy szczególnie tekst Janusza Nowaka „Pycha, pokora, uszczęśliwianie dusz. Święta Faustyn Kowalska i Mickiewiczowski Konrad” zestawiający Dzienniczek oraz Dziady, „O dobrą przyszłość przeszłości. Pisarstwo historyczne Andrzeja Nowaka” Krzysztofa Dybciaka, tekst „Kochankowie poezji wyklętej. Ich ostatni azyl” Christiana Medarda Manteuffela z cyklu Spaleni poeci, „Rytm wschodzących nasion. Federico Garcia Lorca” Bartosza Suwińskiego oraz „Natura narracji filmowej i in.” Jurija Łotmana.

Z cyklu Wiara artystów XXI wieku rekomendujemy rozmowę Joanny Bielskiej-Krawczyk z dr hab. Anną Wysocką pt. „Kondycja ogniem wypalona”.

W numerze kontynuujemy także temat Stu tomów na stulecie 1918 – 2018. Tym razem publikujemy typowanie Leszka Engelkinga, Zbigniewa Fałtynowicza, Janusza Drzewuckiego, Doroty Heck, Mirosława Dzienia oraz Bogusława Kierca.

Do TOPOSU dołączono 2 tomiki:

– Jerzy Ł. Kaczmarek „Niewidzialny stygmat”;

– Wojciech Kass „Objawy”.

www.topos.com.pl

https://tps-dworek.pl/nowy-topos-juz-w-sprzedazy/

Ukazał się pierwszy w tym roku numer „Toposu”

Numer sto sześćdziesiąty czwarty dwumiesięcznika literackiego „Topos” otwiera lista stu najlepszych tomów wierszy z lat 1918 – 2018 zebranych z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ranking został stworzony na podstawie ankiety, skierowanej do krytyków literackich, badaczy literatury, wydawców, publicystów i dziennikarzy różnych mediów. Oprócz samej listy, na łamach pisma publikowane są uzasadnienia wybranych osób, biorących udział w typowaniu, co znajdzie swoją kontynuację w kolejnych numerach.

W dziale eseistyki Cezary Dobies pisze o związkach Zbigniewa Herberta z Henrykiem Elzenbergiem („Mistrz”), Andrzej Pisowicz próbuje odpowiedzieć na pytanie Zbigniewa Herberta o Rovigo, natomiast Małgorzata Juda-Mieloch bierze pod lupę psy, które stają się ważnym bohaterem w najnowszym tomiku Jana Polkowskiego. Polecamy również esej Kazimierza Nowosielskiego „Słowiki i Fotografia. O dwóch wierszach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”.

W Teologii poetów Zofia Zarębianka przestawia „Metafizyczne konstelacje: Krzysztof Kuczkowski i Wojciech Kudyba. Głosy niezobowiązujące”.

Dział poezji to przede wszystkim utwory Tadeusza Dąbrowskiego, ale także wiersze Krzysztofa Budziakowskiego, Bogdana Jaremina, Bogusława Kierca, Jadwigi Nowak, Józefa Kurylaka oraz Mirosława R. Kanieckiego.

Zachęcamy także do przeczytania rozmowy Małgorzaty Czermińskiej z prof. Michaelem Edwardsem o polskim wydaniu jego książki „Ku poetyce chrześcijańskiej”.

Do „Toposu” 1 (164) 2019 dołączono 2 tomiki poetyckie:

  • Mirosław Dzień „Thambos”;
  • ks. Jan Sochoń „Brewiarz celnika”.

Życzymy dobrej lektury!


Jubileuszowy „Topos” już dostępny!

Ukazał się jubileuszowy dwumiesięcznik literacki „Topos”, który podkreśla 25 lat obecności czasopisma na rynku wydawniczym. Do numeru dołączony został wyjątkowy prezent – płyta CD „Konstelacja Toposu. Wiersze w interpretacji Andrzeja Mastalerza i Andrzeja Seweryna”, na której znalazły się wybrane utwory Wojciecha Gawłowskiego, Krzysztofa Kuczkowskiego, Wojciecha Kudyby, Wojciecha Kassa, Jarosława Jakubowskiego, Przemysława Dakowicza, Adriana Glenia i Artura Nowaczewskiego.

Numer sto sześćdziesiąty drugi „Toposu” otwiera informacja o laureatach tegorocznej nagrody poetyckiej Orfeusz im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego za najlepszy tom roku 2017. Relacje uzupełniają laudacje dedykowane nagrodzonym twórcom. Wśród laureatów znajduje się redaktor naczelny „Toposu” Krzysztof Kuczkowski (Orfeusz Honorowy za tomik „Ruchome święta”).

W dziale poezji znalazły się wiersze m.in. Wojciecha Kassa, Wojciecha Gawłowskiego, Mirosława Dzienia, Małgorzaty Skłabani, Aglai Janczak, Bogdana Jaremina, Krzysztofa Bielenia, Joanny Osewskiej, Tomasza Hrynacza i Andrzeja Szuby.

W rubryce eseistycznej szczególnie polecamy artykuł Wojciecha Kassa zamknięty w 30 punktach „Pomiędzy strofą a katastrofą”, a także eseje: „Utwierdzić się w istnieniu” Jarosława Jakubowskiego, „Teatr nasz widzę ogromny!” Krzysztofa Blicy o oddziaływaniu na siebie rozmaitych sztuk, „Śniła mi się Polska . Od Katynia do Smoleńska” Sławomira Matusza traktujacy o twórczości Feliksa Netza oraz „Poetycki odcień pontyfikatu Jana Pawła II” napisany przez ks. Jana Sochonia o literackim poglądzie na świat papieża-Polaka.

W dziale „Wiara artystów XXI wieku” znajdziemy wywiad Joanny Bielskiej-Krawczyk z malarzem profesorem Tadeuszem Borutą mówiący o życiu duchowym jako odkrywaniu w sobie obrazu Boga. Polecamy też rozmowę Wacława Holewińskiego z Wojciechem Kudybą „Chcę, abyśmy grali na sześciu oktawach”. Ponadto w numerze niezwykle barwny i emocjonalny list Doroty Kostek „Dla Marcina Świetlickiego”.

„Topos” nr 5/2018 ukazał się z dwoma tomikami wierszy:

– Ładne kwiatki Artur Grabowski

– Kołatanie Maciej Bieszczad

Dwumiesięcznik literacki „Topos” dostępny jest w sieci salonów EMPiK  oraz u wydawcy –  Towarzystwo Przyjaciół Sopotu w Dworku Sierakowskich. Zamówienia prosimy kierować na adres prenumerata@tps-dworek.pl.


Sto sześćdziesiąty numer „Toposu” otwiera obszerny wiersz XVIII-wiecznego poety angielskiego, Christophera Smarta Albowiem przedstawię ci teraz mojego kota Gabriela. Wśród poezji na łamach numeru znalazły się utwory Józefa Kurylaka, Piotra Cielesza, Grzegorza Kwiatkowskiego, Sławomira Matusza, Mariana Lecha Bednarka, Janusza Nowaka, Janusza Ryszkowskiego, Ewy Olejarz oraz Karola Maluszczaka.

W dziale krytycznym szczególnie polecamy eseje: Pauliny Subocz W głębi jaśniejącego znalazłem się lasu… Zaproszenie do „Pochodu duchów” Jana Polkowskiego, Janusza Nowaka Nasłuchiwanie „głosów spod ziemi”. O Kwaterze zmartwychwstałej pamięci Przemysława Dakowicza, i Meandry  krytycznoliterackiej samoświadomości Doroty Heck. Topos 3 (160) 2018 to także Dzieje pewnego portalu Krzysztofa Krasuskiego, który bierze pod lupę powieść Pomiędzy Grzegorza Filipa czy Oye como va… Waldemara Żyszkiewicza z jego muzyczną podróżą z grupą Santana.

Wyjątkowo bogaty jest dział recenzji, zawierający aż 14 głosów, wśród których znaleźli się m.in. Jan Sochoń o Vestigia Dei B. Jastrzębskiego, Jan Jastrzębski o wierszu Czerwone skarpetki M. Barańskiego czy Wojciech Fułek opisujący Listy i pamiętniki Marka Hłasko oraz książkę Wagiel. Jeszcze wszystko będzie możliwe. Wojciech Waglewski w rozmowie z Wojciechem Bonowiczem.

Najnowszy numer „Toposu” to także powrót arkuszów literackich, niegdyś stale goszczących w wydaniach czasopisma. Tym razem na plakacie znajduje się 5 utworów Dariusza Wasielewskiego.

Na okładce: Jacek Soliński, z cyklu Wszyscy bywamy żebrakami, fotografia, 2018.

Do Toposu dołączono 2 tomiki:

– Sony Liston nie znał liter Krzysztofa Kuczkowskiego

– Antropina Adriana Sinkowskiego


Pierwszy w tym roku numer „Toposu” już dostępny!

Numerem pierwszym dwumiesięcznika literackiego otwieramy rok jubileuszowy – już ćwierć wieku piszemy „o rzeczach najważniejszych”. W 2018 roku świętować będziemy 25-lecie Toposu, ale także stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Topos 1 [158] 2018 rozpoczyna tekst Wojciecha Kassa „Ekstaza i rzemiosło (o paradoksie związywania się z tradycją)”. Ciekawą propozycją są także eseje, m.in. Izabeli Rutkowskiej „Turoldo – psalmista naszych czasów”, ks. Jana Sochonia „Religia i poezja – wstępne rozpoznania”, czy Bartosza Małczyńskiego „Pasma nieśmiertelnej melodii. Krzysztof Kamil Baczyński i muzyka”.

W najnowszym Toposie szczególne miejsce zajmują utwory poetyckie Davida Marii Turolda w przekładzie Izabeli Anny Rutkowskiej. Na kartach Toposu numeru znalazła się także poezja Bogusława Kierca, Angelusa Silesiusa, Teresy Tomsi, Joanny Bielskiej-Krawczyk, Stefana Wadzyńskiego, Krzysztofa Bielenia, Anny Szołtysek-Grzesikiewicz czy Piotra Michałowskiego.

Z podróżnikiem Markiem Kamińskim o jego trzecim biegunie i o tym dlaczego nie powinniśmy wstydzić się Boga rozmawia Paweł Kamiński. W ramach cyklu „Między wiarą a niewiarą” można przeczytać ponadto rozmowę Joanny Bielskiej-Krawczyk z prof. Stefanem Sawickim o homo religiosus i obecności sacrum w literaturze.

W numerze także proza: kolejny „Notes” Wojciecha Kassa oraz „Pogrom 1905” Wacława Holewińskiego. Recenzje publikują: Maciej Krzyżan, Aneta M. Krawczyk, Adriana Szymańska i Barbara Gruszka-Zych. W POŻEGNANIACH o Wacławie Tkaczuku (1942-2018), krytyku, poecie i dziennikarzu, autorze licznych audycji radiowych poświęconych poezji, wieloletniemu kierownikowi literackiemu Teatru Polskiego Radia , pisze Wojciech Fułek.

Na okładce: plakat Jakuba Kaji z Trzebini, który zdobył I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie na Plakat z Okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Z „Toposem” nr 1 ukazały się tomiki poezji:

– Wojciech Gawłowski „Muzeum dusz czyśćcowych”,

– Jan Polkowski „Pochód duchów”.


Najnowszy numer „Toposu” już w sprzedaży

Ostatnie w tym roku wydanie dwumiesięcznika „Topos” to kolejna prawdziwa uczta dla miłośników literatury. Do publikacji zostały dołączone dwa tomiki poezji: „Tacy kruchutcy” Barbary Gruszki-Zych oraz „Z domami ludzi” Karola Samsela. Niespodzianką jest wkładka z bogatą fotorelacją podsumowującą 9. Festiwal Poezji w Sopocie oraz prezentacja nagrodzonych i wyróżnionych prac w konkursie Wiersz+Obraz.

Numer otwiera wiersz Edwina Arlingtona Robinsona, „Walt Whitman”. Utwór zestawiony został z obszernym wierszem samego Walta Whitmana „Powrót bohaterów”.  Na ponad 200 stronach wydania 6 (157) 2017 nie zabrakło także poezji Stefana George’a, Tadeusza Dąbrowskiego czy Mieczysława Machnickiego. W dziale prozy znajdujemy opowiadanie Artura Daniela Liskowackiego „Naturalne zjawiska w końcu października”.

Warto zwrócić uwagę na interesujące eseje, m.in. Doroty Heck „Poezja empatycznego doświadczenia” i Pauliny Subocz „Dwa napięcia pomiędzy przelotami gęsi” zgłębiające zagadnienia poezji Jana Polkowskiego, tekst Dariusza Szczukowskiego o twórczości Tadeusza Dąbrowskiego oraz opracowanie Zofii Zarębianki „Przyroda, człowiek, śmierć”.

W najnowszym numerze „Toposu” czytelnik znajdzie także rozmowy z wierzącymi i poszukującymi, z ateistami i agnostykami. Z Radosławem Siomą o duchowości rozmawia Joanna Bielska-Krawczyk („Wierni niepewnej jasności? – w stronę duchowości jako głębokiego namysłu…”), a o autentycznej wierze z prof. Wiarą Małdżijewą („Wiara jest drogą, na której człowiek nie idzie sam”) dyskutuje Joanna Łagan.

Szczegóły można znaleźć na stronie: www.topos.com.pl.

Numer dostępny jest w sieci salonów EMPiK, bezpośrednio u Wydawcy i w prenumeracie.

Zapraszamy do lektury!

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko