30.04.2018

0
102

XIX Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza
„I Ty możesz zostać poetą”

 

pi

 

Miejski Dom Kultury “Koszutka” w Katowicach zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w XIX Ogólnopolskim Turnieju Jednego Wiersza.Konkurs  jest adresowany do osób, które ukończyły przynajmniej 16 rok życia.

 • Konkurs  jest adresowany do osób, które ukończyły przynajmniej 16 rok życia.
 • Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego wiersza o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach maszynopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane.
 • Nadesłany wiersz powinien być opatrzony godłem.
 • Laureaci pierwszych nagród dotychczasowych Turniejów organizowanych przez MDK „Koszutka” nie mogą brać udziału w kolejnych edycjach konkursu.
 • Do wiersza należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, dokładny adres pocztowy i e-mail oraz telefon autora/ autorki wiersza  wraz z oświadczeniem – patrz załącznik  *
 • Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2018 roku.
 • Wiersze należy nadsyłać na adres: Miejski Dom Kultury „Koszutka”,
 1.   Grażyńskiego 47, 40-126 Katowice, z dopiskiem „Turniej Jednego Wiersza”.
 1. Profesjonalne Jury przyzna nagrodę główną, pieniężną, wyróżnienia rzeczowe oraz wytypuje wiersze w kategorii „do druku”.
 2. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wyróżnione wiersze zostały opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym. Za druk w książce będącej pokłosiem konkursu, autorzy nie otrzymują honorariów. Nadesłanych prac Organizatorzy nie odsyłają.
 3. Wyniki  Turnieju zostaną podane do publicznej wiadomości.
 4. Laureaci  Turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie i publikowanie swojego wizerunku / w prasie, telewizji i internecie/ w materiałach filmowych i fotograficznych  sporządzonych przez Organizatora podczas ogłoszenia wyników w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych. 
 5. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2018 roku, w czasie „Poetyckiej Nocy Świętojańskiej”, o czym autorzy wyróżnieni w Turnieju zostaną powiadomieni osobnym pismem.
 6. Sprawy nie objęte regulaminem oraz sporne rozstrzyga Jury oraz Organizatorzy konkursu.

I Ty możesz zostać poetą. Spróbuj!

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko