Kontakt

Jeśli chcesz powiadomić Czytelników o imprezie artystycznej, konkursie, spotkaniu autorskim – prosimy o przesłanie do nas materiałów wraz z ilustracją (koniecznie z prawami do publikacji)

biuro@pisarze.pl