Michał Piętniewicz – Lektury z biblioteki osiedlowej

0
80

Zajawka: Na pewno warto czytać Fultona Sheena, pisze on o wierze chrześcijańskiej w sposób nieuproszczony, a jednocześnie przystępny.

Słowa kluczowe: Omawiana książka należy do ulubionych książek arcybiskupa. Rozważania o kobiecie, motyw matki. Maryja – raj wcielenia, w niej jak w ogrodzie dokonały się pierwsze zaślubiny Boga i człowieka.
Głowna cecha Maryi: posłuszeństwo. Prawdziwa wolność: prawo do robienia wszystkiego, co powinniśmy robić. Wolność jest posłuszeństwem prawu Bożemu. Wolność na przykładzie Maryi – wolność
do czegoś. Pojęcie współpracy – współpraca Maryi  z Bogiem w planie zbawienia.
Kolejna cecha charakteryzująca Maryję – pokora. Dychotomia Maryja – Marks. Def. marksizmu: “rewolucja ślepych sił materialnych”. Narodziny Chrystusa z Maryi – narodziny z Ducha; gennuo – narodzić się;
genomai – zacząć istnieć, stać się. Pierwszy Adam – narodziny z ciała, Chrystus – narodziny z Ducha; Theotokos – Matka Boża;
Maryja jest kluczem do zrozumienia Chrystusa; W trakcie ekstazy z Ducha Jezus narodził się z Maryi; Maryja – ancilla Domini – służebnica Pańska; różnice między kobietą a mężczyzną na przykładzie Maryi:
mężczyźni: miłość przyjemność, kobiety: przyjemność miłości;
Posłuszeństwo jako kamień węgielny domu; Pewna cecha mesjańska u kobiety: mesjańskość w rodzeniu dzieci; Miłość zawiera w sobie ofiarę; Tak jak do oddychania potrzebna jest atmosfera, tak do kochania
potrzebna jest Chrysytosfera i Mariosfera; Piękno różańca: nie tylko modlitwa ustna, ale również umysłowa; Kąpać się mogą w różańcu intelektualne słonie i proste ptaszki; Rozróżnienie białej i czarnej
łaski: biała łaska to szczęście z powodu obecności Bożej, czarna to szczęście z powodu Jego nieobecności; Pycha Ewy spowodowała upadek w Edenie, pokorze Maryi zawdzięczamy odkupienie; odkupienie dzięki
niewiedzy, zawierające się w słówku “fiat” – tylko w ciemności można ujrzeć gwiazdy; Książka zawiera skomplikowane rozważania teologiczne i jednocześnie napisana jest w sposób literacki, czysto.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko