Rekomendacje książkowe Krzysztofa Lubczyńskiego

0
30

„To Targowica…”

„Konfederacja targowicka” Władysława Smoleńskiego (1851-1926), to jedno z najwybitniejszych dzieł polskiej historiografii.  Jego treścią są tło, uwarunkowania, geneza, przebieg i skutki tego politycznego aktu zdrady narodowej, który był reakcją na Konstytucję 3 Maja i wsparciem dla zaborczych zamiarów carycy Katarzyny. W rozdziale wstępnym historyk przedstawił ewenement ustrojowy I Rzeczpospolitej, którym były konfederacji. W trzynastu rozdziałach Smoleński zobrazował portrety charakterologiczne targowiczan, przeanalizował ich pokrętne motywacje, opisał przebieg wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku w obronie (i przeciw) Konstytucji, ukazał rolę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i jego przystąpienie do konfederacji targowickiej, zróżnicowany stosunek kręgów petersburskich do konfederacji, najazd pruski itd. Obraz ten odmalowany został na szerokim tle społecznym, kulturowym i duchowym ówczesnej Polski, a całość napisana wspaniałą, soczystą polszczyzną co czyni to dzieło historiografii także wybitnym dziełem literatury. Nic dodać, nic ująć, a lektura „Konfederacji Targowickiej” Smoleńskiego to intelektualna powinność każdego światłego człowieka.

Władysław Smoleński – „Konfederacja Targowicka. Wojna polsko-rosyjska 1792 w obronie Konstytucji 3 Maja”, Biały Kruk, Seria „Polskie Dzieła Historyczne”, Kraków 2024, str. 438, ISBN 978-83-7553-404-7

Chiny cesarskie

„Akcja najnowszej powieści Yu Hua – jednego z najbardziej znanych i najczęściej nagradzanych współczesnych pisarzy chińskich – na którą czytelnicy musieli czekać aż osiem lat, rozgrywa się w Chinach cesarskich, u schyłku epoki Qing. Główny wątek to dzieje nieszczęśliwej miłości Lin Xiangfu – zamożnego mężczyzny z północnych Chin i wędrującej z południa tajemniczej Xiao Mei. Kobieta dwukrotnie porzuca ukochanego – najpierw znikając z częścią rodowych oszczędności, po raz drugi wkrótce po urodzeniu dziecka. Nie znajdując wyjaśnienia tego zachowania, Lin Xiangfu z córeczką na plecach rusza na poszukiwania ukochanej, aż w końcu osiedla się w wiosce przypominającej tę z opowieści Xiao Mei, nie wiedząc, że ta mieszka niedaleko. Nigdy już się nie spotkają.
Yu Hua przedstawia tę historię z dwóch perspektyw, odsłaniając nieznane wcześniej motywacje bohaterów, jego celem nie jest jednak stworzenie powieści miłosnej ani romantycznej. Ten znakomity pisarz ujawnia cały swój kunszt doskonałego obserwatora ludzi, który za pomocą prostego języka potrafi budować sugestywne postacie i obrazy – w tym przypadku rozpadającego się feudalnego świata, gdzie znikają dawne punkty oparcia, lecz brakuje jeszcze nowych” – czytamy w nocie wydawniczej. Proza Yu Hua ma wszystkie walory najwybitniejszych dokonań współczesnej chińskiej prozy powieściowej, z jej twardym realizmem, często graniczącym z naturalizmem, soczystością, wielowarstwowością i prawdą postaci powieściowych.

Yu Hua – „Wencheng”, przełożyła Katarzyna Szarek, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2024, str. 402, ISBN 978-83-8196-671-9

Neapolitiana średniowieczne

W swoich „Historiach neapolitańskich” Kazimierz Chłędowski (1843-1920), jeden z najwybitniejszych polskich dziejopisów zajmujących się historią łacińskiej Europy, w szczególności popularyzator najświetniejszych dziejów kultury włoskiej („Rzym. Ludzie Odrodzenia”, „Rzym. Ludzie baroku”, „Ostatni Walezjusze”) ukazał panoramę losów wielkich postaci neapolitańskiego średniowiecza. Historie króla Roberta, królowej Joanny, Boccaccia, Alfonsa I, Joanny d’Aragona, Julii Gonzaga, rodu Carafa, Jusepe Ribeiry, Karol III Burbona, królowej Marii Karoliny tworzą barwny, niesamowity splot fascynujących historii pełnych intryg, tajemnic, namiętności miłosnych i politycznych.

Kazimierz Chłędowski – „Historie neapolitańskie”, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2023, str. 544, ISBN 978-83-66112-84-1

Lubelska oś Dostatniego

Tomasz Dostatni, to poznaniak rodem Poznaniak, który wiele lat spędził  w Lublinie. Prowadzi Fundację „Ponad Granicami”. Jest publicystą, tłumaczem z języka czeskiego, kaznodzieją i rekolekcjonista. Aktywny w dialogu ekumenicznym, z innymi religiami i w dialogu społecznym, także z sąsiadami Polski. Odważnie zabierający głos w debacie publicznej, krytyczny także pod adresem swojego Kościoła, szczególnie gdy wartości ewangeliczne są zastępowane przez wystąpienia polityczne lub gdy dzieje się komuś krzywda. Autor licznych książek, m.in.: „Złota 9”, „Zza bramy klasztoru”, „Przekraczać mury”, rozmów z abp. Henrykiem Muszyńskim, kardynałem Dominikiem Duką, Tomaszem Halikiem, Szewachem Weissem. Uhonorowany lubelską nagrodą „Angelus” jako człowiek kultury medialnej, czeską nagrodą „Gratias Agit” i medalem „Powstanie w Getcie Warszawskim” przyznanym za zasługi w dziele pojednania między Polakami a Żydami.

„Otwarta brama”, to zbiór szkiców znanego dominikanina i intelektualisty osnutych wokół Lublina, miasta w którym mieszkał i działał przez szereg lat, miasta o rzadkiej w Polsce tradycji wielokulturowej sięgającej XVI-wieku. Lublin i jego krajobraz, architektoniczny i duchowy jest punktem wyjścia dla rozważań o Polsce, Europie, świecie, o religii, kulturze, o dialogu, o lubelskich unikaliach,

Tomasz Dostatni – „Otwarta brama”, Wydawnictwo Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Wydawnictwo Poznańskie, str. 168, ISBN 978-83-67815-58-1

Pietrzakiana

Bogaty zbiór utworów, tekstów wierszy i piosenek Jana Pietrzaka, barda i satyryka, pełnych właściwej mu waleczności i zadzioronosci, wzbogacony kilkoma dawnymi wypowiedziami znanych osób na jego temat oraz 175 fotografiami. Kopalnia motywów i klimatów wzbogacająca obraz najnowszej historii Polski.

Jan Pietrzak – „Moje zakazane piosenki”, Biały Kruk, Kraków 2024, str. 342, ISBN 978-83-7553-401-6

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko