IHNATOWICZ Janusz

0
439

Janusz IHNATOWICZ

(ur. 26 lipca 1929 w Wilnie) – polski duchowny katolicki, ksiądz diecezji kieleckiej, poeta, pisarz, krytyk literacki, emerytowany profesor bazyliańskiego Uniwersytetu Św. Tomasza (University of Saint Thomas) w Houston, w Teksasie, gdzie wykładał teologię i patrystykę. Tam też mieszka na stałe.

Lata wojenne spędził w Częstochowie. Na emigracji przebywa od roku 1946 – początkowo w Irlandii, gdzie w latach 1948-51 studiował filozofię i psychologię na uniwersytecie w Dublinie uzyskując dyplom bakałarza sztuki. W 1951 r. wyjechał do Kanady, a w 1969 przeniósł się do Stanów Zjednoczonych.

J. A. Ihnatowicz jest poetą, krytykiem, eseistą, tłumaczem. Był m.in. korektorem literackim pierwszego wydania Biblii Tysiąclecia (1965). Tłumaczył na język polski poetów angielskich i amerykańskich (Walt Whitman, Ezra Pound i in.), przełożył na angielski sztukę Jerzego Zawieyskiego Sokrates. Debiutował jako poeta w 1954 w pismach londyńskich wierszami opublikowanymi w miesięczniku Studentów Polskich Za Granicą Życie Akademickie, prozę publikował w tygodniku Życie. Literacko związany był z grupą poetycką Kontynenty, skupioną wokół pisma Kontynenty-Nowy Merkuriusz.

Ihnatowicz drukował w Tygodniku Powszechnym, Więzi, Znaku, Kulturze , Wiadomościach , Merkuriuszu Polskim, Życiu Akademickim, Kontynentach, Oficynie Poetów i Malarzy, Przemianach, Frazie, Arcana, Oficynie Poetów i Prozaików. Jego przekłady Psalmów z hebrajskiego weszły do antologii Izrael w poezji polskiej (Paryż 1958). Reprezentowany jest również w antologii londyńskiej Ryby na piasku.

Członek Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku, Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie oraz krajowego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

W 1997 otrzymał papieski krzyż Pro Ecclesia et Pontifice.

Laureat Nagrody Kościelskich (Genewa 1973).

Laureat Nagrody Literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (Londyn 2011).

Wiersze

Pejzaż z postaciami (OPiM, Londyn 1972)
Wiersze wybrane (Znak, Kraków 1973)
Displeasure (OPiM, Londyn 1975)
Wiersze wybrane (Oficyna Poetów i Prozaików, Houston 1990) (wydanie bibliofilskie)
Niewidomy z Betsaidy (Warszawa-Leszno 1991)
Czas, co pochłania. Wiersze (Rzeszów 2002)
Epigramat o nadziei i inne wiersze (1992-2003) (Rzeszów 2004)
Od czasu kto nas wyzwoli? Wiersze 1950-2006 (Toronto 2007)

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko