CHĄCIŃSKI Andrzej

0
542

Andrzej CHĄCIŃSKI

Urodzony w Warszawie 13.01.1932 roku. Pierwsze kontakty ze światem pisarskim i wydawniczym nawiązał w latach 1954-56, kiedy zaczął pracować w wydawnictwie Budownictwo i Architektura i podjął studia na UW. W październiku 1956 roku w liczącym kilka osób gronie członków Koła Młodych przy ZLP został członkiem grupy literackiej „Współczesność” i założycielem periodyku literackiego o tym samym tytule. Na stanowisku sekretarza redakcji „Współczesności” pracował od lipca1958 do stycznia 1960 roku. Po zwolnieniu dostał pracę w miesięczniku dla pracowników Rolniczych Spółdzielni – Nasz Sklep. Pracował tam do września 1968 roku.

W 1965 roku w wydawnictwie „Czytelnik” wydał zbiór opowiadań pt. „Piękne niedziele. Parę utworów, które weszły w skład tego tomu, ukazało się we „Współczesności” i „Nowej Kulturze”, a jedno – w wydawanym przez „Iskry” – Almanachu Młodych.
W 1971 roku opublikował w „Czytelniku” następny zbiór opowiadań pt. „Rozstanie z Ireną”.
Trzecią książką, którą wydał, był tom opowiadań pt. „Podróż do Londynu, który ukazał się nakładem wydawnictwa „Agawa”, w 2009 roku.

W 1972 roku został przyjęty do Związku Literatów Polskich. W latach 1968 – 72 spędził kilka miesięcy w Londynie, wykonując różne prace i wysyłając pieniądze na utrzymanie rodziny. W Australii spędził następne półtora roku. Po powrocie do Polski natrafił na trudności z uzyskaniem stałej pracy i pięć razy otrzymał odmowę wydania paszportu. W latach 1977-79 pracował w biurze Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. W sierpniu 1979 roku wyjechał z Polski i po spędzeniu kilku miesięcy w Szwecji i Austrii znalazł się w Australii. Pracę w firmie „Gordon & Gotch” udało mu się dostać już miesiąc po przyjeździe, Pracował tam do grudnia 1997 roku. W październiku 1998 roku nawiązał współpracę z wychodzącym w Melbourne „Tygodnikiem Polskim” i zamieścił tam ok. 80 tekstów. Początkowo odnosiły się do stosunków panujących w krajach pd-wsch Azji, a później ich miejsce zajęły teksty, poruszające sprawy polskie. Poza artykułami, omawiającymi wydarzenia polityczne, opublikował historię miesięcznika „Kultura”, opowieść o perypetiach życiowych Marka Hłaski i Andrzeja Brychta, historię życia Andrzeja Sacharowa, oraz artykuł o twórczości i życiu Stefana Kisielewskiego.

W późniejszym okresie opublikował około 100 tekstów i wszedł w skład zespołu redakcyjnego „Tygodnika”. Współpracę z TP zakończył w lutym 2010 roku. W Polsce zamieścił parę artykułów w tygodniku „Gazeta Polska” i w dzienniku „Życie”. W tym ostatnim ukazał się jego artykuł pt. „Nasza mała destabilizacja” , zawierający historię pierwszych czterech lat istnienia „Współczesności”. Tekst ten jest dostępny w Internecie pod hasłem „Nasza mała destabilizacja – Andrzej Chąciński”.

Do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich został przyjęty w 2001 roku.

Twórczość:

  • Podróż do Londynu
  • Piękne niedziele
  • Rozstanie z Ireną
Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko