OGÓLNOPOLSKI II KONKURS LITERACKI o „Laur Łyny” w Olsztynie

0
106

OGÓLNOPOLSKI
II KONKURS  LITERACKI
o „Laur Łyny”
w Olsztynie

Urząd Miasta,  Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego  oraz Oddział Związku Literatów Polskich w Olsztynie ogłaszają II ogólnopolski Konkurs Literacki o „Laur  Łyny”
z okazji roku 2011 jako
Roku Czesława Miłosza
i Jego Motta poetyckiego z  wiersza Ars poetica?:
Zawsze tęskniłem do formy bardziej pojemnej,
która nie byłaby zanadto poezją ani zanadto prozą
i pozwoliłaby się porozumieć nie narażając nikogo,
autora ni czytelnika, na męki wyższego rzędu.

Regulamin:
1. W otwartym konkursie mogą wziąć udział wszyscy twórcy  zrzeszeni  lub nie będący
członkami   stowarzyszeń twórczych bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie Organizatorowi* szkicu lub eseju,
poematu lub  cyklu wierszy z płytą CD w  maszynopisie  lub wydruku  komputerowego A4
w czterech   egzemplarzach w języku polskim, utworów nigdzie  nie publikowanych i nie
nagradzanych na szeroko rozumiany temat:
„Olsztyn – Warmia – Mazury
(historia – kultura – natura)
na tle Polski współczesnej w zjednoczonej Europie”
w szkicu lub eseju, poemacie lub cyklu wierszy.
3. Utwory nadsyłamy opatrzone godłem (takim samym godłem powinna być  opatrzona
koperta zawierająca dane autora, adres  wraz z telefonem oraz płytą CD).
4. Termin nadsyłania utworów mija z dniem 30  września 2011 roku.
5. Ocena nadesłanych utworów dokona JURY powołane przez Organizatora.
6. Laureaci mieszkający w Polsce zostaną pisemnie poinformowani o rozstrzygnięciu
konkursu i zaproszeni do Olsztyna.
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów.
8. Nagrodzone  oraz  niektóre wybrane utwory poetyckie zostaną opublikowane w tomiku
pokonkursowym.
9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie Nagród nastąpi na  początku  listopada 2011 r. 10. Przewiduje się następujące nagrody: I nagroda –  1000  PLN, II nagroda – 800 PLN,  III
nagroda –  600 PLN, IV nagroda –  400 PLN oraz 3 wyróżnienia pieniężne.
11. Jury zastrzega sobie innego podziału nagród.

* Adres Organizatora:
Oddział Związku Literatów Polskich w Olsztynie
ul. Kołłątaja 20  „U Artystów”
10-035  OLSZTYN   (z dopiskiem „Konkurs literacki”). Oprac. J. J. Rojek

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko