ROSTWOROWSKI Stanisław Jan

0
482

Stanisław Jan ROSTWOROWSKI

ur. 27 listopada 1934 w Poznaniu) – polski dziennikarz, publicysta i katolicki działacz społeczny.

Pierwsze moje opowiadanie pt.”Dziecinny wózek” ukazało się we ”Wrocławskim Tygodniku Katolików” w 1956 r. i to był mój debiut. Kolejne krótkie opowiadania zamieściłem w 1957 r. w piśmie „Student w 1957 r. Podobnie opowiadanie „Kompozycja bez krzyku w „Kamienie”. Były to pisma wychodzące w Lublinie. Napisałem wówczas powieść, o której Wydawnictwo Lubelskie powiedziało, że ją opublikuję, jeśli wprowadzę skróty. Tego nie zrobiłem i książka pozostała w  rękopisie. Później głównie w „Kamienie „ i w „Więzi” zamieszałem recenzje pozycji literackich, jak np. książki J. Krzysztonia „ Kamienne niebo” czy w „Więzi” pt. „Zachód dalekich i bliskich słońc” rec. książki J, Zawieyskiego „Brzegiem cienia” – „Więź” 1960 r. Opublikowałem około 60 recenzji, ale później już przedmiotem mojej uwagi nie były pozycje literackie. Zajmowałem się publicystyką o tematyce historycznej, światopoglądowej i politycznej, po części reportażem. Niektóre z moich publikacji są odnotowywane w „Bibliografii Literatury Polskiej”, gdyż miały walor literacki, jak np. „Nałęczowskie hobby Bolesława Prusa” – „Za i Przeciw” 1961, czy „Belgia w światłach witraży” – „Za i Przeciw” 1962, „Pomiędzy niebem a ziemią” „Za i Przeciw” 1970.

Za cykl artykułów o tematyce światopoglądowej pt. „Katolicy polscy po przełomie lipcowym’ – dziesięć odcinków zamieszczonych w „Tygodniku Polskim” w latach 1984-1985 otrzymałem  I nagrodę Klubu Publicystyki Światopoglądowej Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL. Zajmowałem się też biografistyką, publikując łącznie 55 szkiców życiorysowych w „Za i Przeciw”, „Zeszytach Historycznych WiN-u”, „Akcencie”, „Pro Fide, Rege et Lege”,, „Naszej Przeszłości”,, „Wiadomościach Ziemiańskich’, „ Historii w Sieci” i w ‘Polskim Słowniku Biograficznym”.

W latach 2001-2009 opublikowałem parę opowiadań, jak np. „Kim jesteś” – „Odra” 2002 , „Śliczna mała dziewczynka” ‘Akcent’, , „Starczyłoby na dwa krzyże” „Fronda”.2009.

Od 1989 r., dysponując bardzo dużymi materiałami archiwalnymi, zająłem się publikowaniem książek innych autorów. Łącznie opublikowałem 29 tytułów. Niektóre pozycje zostały przeze mnie skomponowane przez dokonany zestaw dostępnych mi tekstów. Takimi pozycjami są trzytomowa książka „Nie tylko Pierwsza Brygada” (1993), Stanisław Rostworowski –„Bitwy mojego życia” (2001), „Pomagał w serach odnajdywać  Boga”.(2010). Do większości książek opracowałem wstępy i obszerne przypisy., szczególnie odnośnie pozycji, na które składały się listy, jak np. Stanisław Rostworowski „ Listy z wojny polsko-bolszewickiej”(1995).  Publikowane przeze mnie książki otrzymywały nagrody: Adolfa Bocheńskiego „ Między Niemcami a Rosją” . Nagroda Pruszyńskich im. A. Bocheńskiego” (1994), Andrzeja Rostworowskiego  „Ziemia, której już nie zobaczysz” – uznana przez „Rzeczpospolitą” za najlepszą książkę miesiąca (2001),  O. Tomasz Rostworowski „ Szerzyć Królestwo. Wspomnienia i dzienniki 1939-1972”, Nagrody Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy i Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks (2005), Konstanty Rostworowski – „Zmierzch Gałęzowa” – I Nagroda Wydawców Lubelskich (2007). Ponadto opublikowałem 56 rozpraw innych autorów. Znalazły się one w takich pismach: ”Za i przeciw’, „Więź”, „Ład”, „Kwartalnik Historyczny”, „Przegląd Historyczny”, „Dzieje Najnowsze”, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”,, „Mars”,  ‘Wojskowy Przegląd Historyczny” i „Przegląd Historyczno-Wojskowy’,, „Rocznik Mazowiecki”, „Wiadomości Ziemiańskie’, „Bunt Młodych Duchem”,., „Dobrzyckie Studium Ziemiańskie”, „Stalica”.

Za całokształt działalności wydawniczej o profilu historycznym otrzymałem I Nagrodę im.Witolda Hulewicza (2009).

Dokonałem przekładu z francuskiego książki Jaques Madaule – „Cały świat o nim mówi: Teilhard de Chardin”, opublikowanej w odcinkach w „Za i Przeciw” w 1965 r.

Łącznie pod własnym nazwiskiem wydałem książki:

  • Sanatorzy kontra Sikorszczycy czyli walka o władzę na uchodźstwie w Rumunii 1939-1940, (współautor Tadeusz Dubicki), Warszawa 1993;
  • Rodzina w konstytucjach państw i dokumentach międzynarodowych, opr. (współautor Barbara Rostworowska), Warszawa 1994;
  • „Dardanele” – Delegatura WiN za granicą (1946-1949) Wrocław 1999; rec. Tadeusz Wyrwa,
  • Delegatura Zagraniczna Zrzeszenia WiN, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2001 nr 16, s. 277-292;
  • Koło Rodu Nałęczów i jego pięć zjazdów rodowych, (współautor Tadeusz Romuald Topolski),Warszawa 2010;
  • Dzieje rodzin fundatorów Świętej Góry. Korespondencja Stanisława Rostworowskiego z lat 1922-1939, Gębice-Pępowo 2011 (współautor Bogusław Janik); Bogusław Janik, współpraca redakcyjna Ryszard Biberstajn, Stanisław Jan Rostworowski,
  • Strofy gębickie. Poezje ziemiańskie – dawne i dzisiejsze,, Gębice, Pępowo 2012;
  • Monografia rodziny Rostworowskich lata 1386-2012, Tacy byli i są, t.1-2, Warszawa 2013;
  • Gębickie zapiski historyczne. Od Anny z Mycielskich Radziwiłłowej do gen. Stanisława Rostworowskiego, Gębice 2014 ( współautor Bogusław Janik);

Najpoważniejszą moją pracą jest „Monografia rodziny Rostworowskich. Lata 1386-2012”, książka licząca 2300 stron i zawierająca 600 zdjęć.  Pracowałem nad  nią 19 lat, proces wydawniczy trwał trzy lata.Za „Monografię” w 2014 r. otrzymałem Nagrodę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu i Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera w Łomży.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko