MICHALSKI Bohdan

0
588

Bohdan MICHALSKI

Wykształcenie:

 • 2003 Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie filozofii przez Radę Naukową Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
 • 2002 Ukazanie się drukiem rozprawy habilitacyjnej pt. Metafizycy polskiej filozofii: Ingarden, Witkacy, Leszczyński. Spór o istnienie świata realnego, w Wydawnictwie Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 • 1970-74 Studia doktoranckie w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie zakończone uzyskaniem w roku 1976 stopnia doktora nauk humanistycznych.
 • 1964-69 Studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego zakończone uzyskaniem stopnia magistra filozofii.
 • 1962-65 Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.

Praca:

 • Od 2005 Kieruje działalnością Międzynarodowego Konsorcjum Uniwersyteckiego (przygotowującego europejskie programy edukacyjne min. Erasmus-Mundus – European Masters Course), składającego się z sześciu uniwersytetów: Universitá degli Studi di Firenze, University College of Southern Stockholm, Gotland University, Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych (WSMS), Uniwersytetu Warszawskiego oraz SWPS w Warszawie.
 • Od 2004 Profesor SWPS w Warszawie
 • 2004-2005 Profesor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • 2004-2007 Kieruje projektem badawczym KBN pt.”Opracowanie listów od artystów i filozofów do Profesora Romana Ingardena”
 • Od 2002 WykładowcaUniversitá degli Studi di Firenze
 • 2001-2003 Dyrektor Centrum Studiów Skandynawsko-Bałtyckich w Collegium Civitas
 • 2003 Wykładowca w programie: “Educating for reconciliation in Central Europe” organizowanym przez Carnegie Council on Ethics and International Affairs (New York) oraz Uniwersytet Jagielloński
 • 2003, 2004, 2005
 • Guest Professor, Södertörns Högskola, University College (Baltic and East European Graduate School) w Sztokholmie.
 • 1993-1997 Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
  – dyrektor Instytutu Polskiego w Sztokholmie
  – radca Ambasady R.P. w Sztokholmie
 • 1985-1990 Instytut Sztuki PAN, adiunkt w Zakładzie Współczesnej Kultury Artystycznej (zajęcia dydaktyczne dla doktorantów IS PAN).
 • 1979-1981 „Visiting Scholar” na UniwersytecieKalifornijskim w San Diego i Berkeley w ramach programu “Advanced American Studies” stypendium American Council of Learned Societies.
 • 1981 „Visiting Scholar” w Amerykańskim Instytucie Filmowym (AFI) w Los Angeles.
 • 1970-74 Instytut Filozofii i Socjologii PAN – studia doktoranckie
  Członek komitetu redakcyjnego 23-tomowego wydania krytycznego Dzieł zebranych Stanisława Ignacego Witkiewicza w Państwowym Instytucie Wydawniczym.
  Współpraca z wydawnictwem Jal-Reprint nad wydaniem wyboru pism filozoficznych S.I. Witkiewicza w Niemczech w serii „Analecta Slavica” publikowanej wspólnie przez Uniwersytet Monachijski i Uniwersytet Harwardzki.
  Współpraca z wydawnictwem L’Age d’Homme w Lozannie nad francuskim wydaniem pismfilozoficznych S.I. Witkiewicza.
  Współpraca z Państwowym Wydawnictwem Naukowym nad wydaniem czterotomowej edycji dzieł filozoficznych i estetycznych S.I. Witkiewicza.
  Redakcja naukowa i współpraca z wydawnictwami w Polsce, Niemczech i Szwajcarii była następstwem odkrycia w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 1973 (podczas badań materiałów źródłowych do przygotowywanej rozprawy doktorskiej) zbioru, uznanych za zaginione rękopisów filozoficznych S.I. Witkiewicza – w tym m.in. rękopisu najważniejszego jego dzieła filozoficznego Zagadnienia psychofizycznego.

Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (SPP)
Członek Stowarzyszenia Autorów ZaiKS

Najważniejsze publikacje:
KSIĄŻKI WŁASNE:

 • Michalski, B. (1979), Polemiki filozoficzne Stanisława Ignacego Witkiewicza, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Michalski, B., Michalska, K., (1987), Nowe Hollywood, Warszawa: Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe. (Współautor: Krystyna Michalska).
 • Michalski, B. (2002), Metafizycy polskiej filozofii: Ingarden, Witkacy, Leszczyński. Spór o istnienie świata realnego, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

KSIĄŻKI – REDAKCJA NAUKOWA (KSIĄŻKI POPRZEDZONE WSTĘPAMI, OPATRZONE POSŁOWIAMI i PRZYPISAMI, NIEKTÓRE WYDANE Z RĘKOPISU):

 • Michalski, B., Degler, J., (1974), (red.), S.I. Witkiewicz, Wybór pism filozoficznych. Wybrali i opracowali: J. Degler i B. Michalski. Wstępem opatrzył B. Michalski, Würzburg: Analecta Slavica, München Univesität and Harward University. 5. Michalski, B. (1974), (red.), S.I. Witkiewicz, Pisma filozoficznei estetyczne, t. I. Opracował oraz przypisami opatrzył J. Leszczyński, wstęp do całej czterotomowej edycji: Od redakcji, B. Michalski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Michalski, B. (1977), (red.), S.I. Witkiewicz, Pisma filozoficzne i estetyczne, t. III: O idealizmie i realizmie. Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie Istnienia i inne prace filozoficzne. Zebrał, opracował i przypisami opatrzył B. Michalski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Michalski, B. (1978), (red.), S.I. Witkiewicz, Pisma filozoficzne i estetyczne, t. IV: Zagadnienie psychofizyczne. Z rękopisu wydał oraz przypisami i posłowiem opatrzył B. Michalski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Michalski, B. (1984), (red.), S.I. Witkiewicz, Witkiewicz et la philosophie. Textes rassamblés par B. Michalski, Lozanna: L’Age d’Homme (seria Cahier Witkiewicz, vol. Nr 5).
  Michalski, B. (2002), (red.), S.I. Witkiewicz, Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie Istnienia i inne pisma filozoficzne (1902-1932). Opracował (nota edytorska i przypisy) B. Michalski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Michalski, B. (2002), (red.), S.I Witkiewicz, J. Leszczyński, Spór o monadyzm. Dwugłos polemiczny. Opracował (z rękopisu wydał, nota edytorska i przypisy) B. Michalski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Michalski, B. (2002), (red.), R. Ingarden, S.I. Witkiewicz, Korespondencja filozoficzna. Z rękopisu wydał, wstępem i przypisami opatrzył B. Michalski, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 • Michalski, B. (2004), (red.), S.I. Witkiewicz, Zagadnienie psychofizyczne. Opracował (z rękopisu wydał, nota edytorska i przypisy) B. Michalski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko