Syska Agnieszka

0
976
Agnieszka Syska, Klasztor Ojców Karmelitów Bosych w Gdańsku 2019

Urodzona w Warszawie 21 stycznia 1977 roku. Pisze wiersze i poematy. Autorka przekładów i parafraz utworów poetyckich korzeni jej Matki i Ojca (z języka hebrajskiego, języków byłej Jugosławii). Magisterium na Katedrze Teologii Misji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Treści religijne opowieści chasydów wg. M. Bubera i D. Liftschitza. Praca na seminarium doktoranckim (promotor ks. prof. dr hab. Władysław Kowalak): Listy Edyty Stein, Franciszek Ksawery Cudotwórca. Wydała osiemnaście książek poetyckich: Krzyk przedświatów; Jego usta mają rogi; Śpiewała młoda prawda; Stworzony z prawiersza; Wszechzdumiewało go; Na ogród gorejący; Slobodan Vukanović Świetlisty owoc; Muriel Kordowicz Kąpiel w wieczornej rzece; Poznamy się po stopach; Abecadło strzegło; Momčilo Nastasijević Matkom w krąg; Drzewu różę kradnę (trzy księgi); Ręką pszczołą (wolny przekład Momčila Nastasijevicia, w książce fot. ołtarzy bursztynowych z kościoła pw. św. Brygidy w Gdańsku); Gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? (ze współpracy z Ojcami Karmelitami w Gdańsku); Krzew nam goreje, Oficyna Wydawnicza Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich. Patronat honorowy Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddziału Gdańskiego, Muzeum Ikon w Warszawie. Filia Warszawskiej Metropolii Prawosławnej. Ponadto Patronat honorowy Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze “BAŁKANIKA”.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko