ARTYSCI W GALERII ZBYSZKA KRESOWATEGO

Zbyszek Ikona – Kresowaty – Z NOWEJ FIGURACJI GRZYWACZA

Portret, pastel; pośmiertny „W płomieniach”, profesora artysty, twórcy i wykładowcy Zbyluta Grzywacza, wykonał Zbyszek Ikona – Kresowaty...

Zbyszek Ikona – Kresowaty – NIEKOŃCZĄCA SIĘ BAJKA O PRAWDZIE.  MARC CHAGALL W MUZEUM...

Portret duchowo metafizyczny Marca Chagalla wykonany na podstawie dokumentacji i wiedzy artystycznej – wykonał Zbyszek Ikona Kresowaty 1999

Zbigniew Kresowaty – UWOLNIONY Z RAM (O wyjątkowych uprawach malarskich i imaginacji artysty)

       Leon Tarasewicz artysta, twórca, malarz hodowca. Po studiach na ASP (1984r.) w Warszawie, już jako rektor powiedział...

Zbigniew Kresowaty – KANTOR i JEGO NEGATYWNY  STOSUNEK DO WSZELKIEJ  KALKULACJI

  Po kolejnej rocznicy odejścia artysty niezwykłego Tadeusza Kantora twórcy bardzo oryginalnego, która minęła 08 grudnia, a pochowanego w Krakowie w 1990...

Zbyszek Ikona – Kresowaty – DOMINIK I JEGO ETERYCZNE ROZBŁYSKI

Jeżeli dziś już ustalimy autonomicznie co to jest Sztuka pisana z dużej litery, na pewno nasunie się nam skojarzenie, że jest ona...