ARTYSCI W GALERII ZBYSZKA KRESOWATEGO

Zbyszek Ikona – Kresowaty – TAK! – VAN GOGH BYŁ SCHIZO

Kiedy spoglądamy na obrazy Van Gogha, są na pewno bardzo urocze, dlaczego? - bo w swoim rodzaju są oryginalne i jakby jedyne...

Zbyszek Ikona – Kresowaty – W CHMURZE KAPELUSZA PORTRET MUZYCZNO – PLASTYCZNY

Piotr Jan Ulatowski         Wiemy dobrze, że Sztuka pisana z dużej litery ma uratować świat, ale gdzie jej...
Portret Cypriana K. Norwida, wyk. w/g przez Zbyszka Ikonę - Kresowatego

Zbyszek Ikona – Kresowaty – TWÓRSTWO PLASTYCZNE I AGUA FORTI – CYPRIANA KAMILA...

 „Twórców i autorów sądzą ich dzieła” C.K. Norwid      Wypowiadał i zapisał te...

Zbyszek Ikona – Kresowaty – MYŚLEĆ W KAMIENIU (Wspomnienie o Auguście Zamoyskim, artyście rzeźbiarzu)

     Przede wszystkim był artystą rzeźbiarzem eksperymentatorem ale i skandalistą oraz celebrytą, choć to słowo w latach dwudziestych nie istniało. Przez całe...

Zbyszek Kresowaty – AWANGARDA POLSKA A TWÓRSTWO KOBRO

„Wierzyła, że sztuka może zmienić przestrzeń. Nie bała się nowatorskich form, które wykraczały poza ustalone ramy. Odważna, butna i nieustępliwa. Najzdolniejsza z...