2024-11-29 XXXIX OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI im. MIECZYSŁAWA STRYJEWSKIEGO w LĘBORKU

0
91

regulamin

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział autorzy niezrzeszeni i członkowie organizacji twórczych. W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci nagrody Grand Prix jednej z czterech ostatnich edycji konkursu.
 2. Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest ograniczona, tym niemniej organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej.
 3. Przewidziana jest też kategoria specjalna: utworów nadesłanych przez mieszkańców powiatu lęborskiego, które należy na kopercie oznaczyć literą „L”
 4. Prace w kategorii poezji powinny obejmować zestaw 4 wierszy, w kategorii prozy: nowelę, opowiadanie lub esej – do 10 stron maszynopisu.
 5. Teksty należy przesyłać w 5 kopiach. Organizatorzy nie przyjmują tekstów w formie elektronicznej.
 6. Każdy utwór należy opatrzyć godłem. To samo godło winno występować na dołączonej kopercie zawierającej wewnątrz nazwisko autora, adres, numer telefonu, e-mail oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych według wzoru (http://www.biblioteka.lebork.pl/ogolnopolski-konkurs-literacki-im-mieczyslawa-stryjewskiego/)
 7. Zgłoszone utwory nie mogą być dotychczas publikowane oraz nagradzane w innych konkursach.
 8. Termin nadsyłania prac na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Armii Krajowej 16, 84-300 Lębork, upływa 30 września 2024 r.
 9. Organizatorzy przewidują nagrody główne – Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego, trzy nagrody w kategorii poezji i trzy nagrody w kategorii prozy. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

  Ponadto przewidziane są nagrody specjalne:
  – Burmistrza Miasta Lęborka – dla autora z ziemi lęborskiej oraz nagroda publiczności
  – Zarządu  Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – poezja
  – Oddziału  Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Lęborku za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – proza

  Laureaci nagród specjalnych mogą być także nagrodzeni w kategorii nagród głównych.
 10. Organizatorzy nie odsyłają prac. Nagrodzone teksty mogą być zamieszczone w publikacjach organizatorów (także on-line) i prasie bez wynagrodzenia.
 11. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej.
 12. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 29 listopada 2024 r. o godz. 17.00 w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”.
 13. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, tel. 598622307, e-mail: mbp@biblioteka.lebork.pl.

ORGANIZATORZY
BURMISTRZ LĘBORKA I RADA MIEJSKA W LĘBORKU
ZARZĄD I RADA  POWIATU LĘBORSKIEGO
Zarząd Główny oraz Oddział w Lęborku ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Lęborku
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Lęborku
LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY FREGATA

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko