2024-06-03 III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Pauliny Hołyszowej „Ziemia moich wierszy”

0
80

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm w Okszowie oraz Wydział Promocji, Kultury i Sportu Gminy Chełm.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do autorów niezrzeszonych w literackich związkach twórczych.

Wiersze będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
• kategoria I – od 13 do 18 lat,
• kategoria II – powyżej 18 lat.

Zasady konkursu w skrócie
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie trzech wierszy.

 Tematyka nadsyłanych utworów powinna korespondować z życiem wsi, obrzędami, tradycjami, związkami z naturą. Utwory powinny poetyką nawiązywać do estetyki twórczości ludowej.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 3 czerwca 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne, rzeczowe oraz dyplomy.

Wybrane wiersze zostaną opublikowane w tomiku poetyckim.

Strona konkursu

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko