2024-03-15 XXXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka

0
216

 • Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych.
 • W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i zagranicy.
 • Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu 5 utworów
  poetyckich własnego autorstwa (w trzech egzemplarzach maszynopisu lub
  wydruku komputerowego), które nie były dotychczas publikowane
  w wydawnictwach zwartych, czasopismach, na stronach internetowych,
  e-bookach, ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów jest
  dowolna. Utwory muszą być napisane w języku polskim.
 • Organizator przewiduje następujące nagrody dla laureatów konkursu:
  • I nagroda – 3.000 zł
  • II nagroda – 2.000 zł
  • III nagroda – 1.500 zł
  • Nagroda jubileuszowa z okazji XXXV edycji Konkursu za zestaw wierszy klasycznych – 1.000 zł
  • Nagroda Centrum Kultury i Sportu w Karczewie za wiersz nawiązujący tematycznie do gminy Karczew – 800 zł
  • Nagroda Parafii Karczew – 500 zł
  • 4 wyróżnienia po 250 zł.
 • Jury podczas oceny prac będzie miało prawo do innego podziału nagród.
 • Prace konkursowe należy nadsyłać do 15 marca 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, ul. Widok 2, 05-480 Karczew –z dopiskiem „Konkurs poetycki”.

REGULAMIN KONKURSU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko