Marek Klecel – Pisarze Niepodległości. Szkice o ludziach i dziełach

0
14

Recenzenci: dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonko, Piotr Klimczak, dr Jarosław Szarek
Redakcja: Anna Zechenter
Wybór zdjęć: Romuald Niedzielko, Anna Zechenter
Korekta: Beata Stadryniak-Saracyn
Indeks osób: Anna Zechenter
Redakcja techniczna: Katarzyna Dziedzic-Boboli
Projekt okładki, opracowanie graficzne fotografii: Paweł Zechenter
Redakcja serii: Jan M. Ruman, Romuald Niedzielko
Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, IPN. Seria: Biblioteka Biuletynu IPN. Tom 11, Warszawa 2023
ISBN 978-83-8229-647-1

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko