2023-07-31 Jubileuszowy V Konkurs Literacki „Ojciec Wenanty – czy znasz?”

0
97

1. Link do strony:
wenanty.pl

2. Opis zadania:
Po raz piąty odbędzie się w Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej Konkurs Literacki „Ojciec Wenanty – czy znasz?”. W tym roku, ze względu na V Jubileuszowy Konkurs, nagrodą specjalną dla zwycięzcy i osoby towarzyszącej, będzie pielgrzymka do Rzymu. Szczegóły udziału w tym literackim wydarzeniu związanym z życiem Ojca Wenantego Katarzyńca, zamieszczone są w Regulaminie Konkursu Literackiego na stronie wenanty.pl. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem oraz do wzięcia udziału w Konkursie.

3. Cele konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”:
– uczczenie 102. Rocznicy śmierci Ojca Wenantego Katarzyńca oraz 134. Rocznicy urodzin;
– zapoznanie jak najszerszego grona osób z postacią franciszkanina Ojca Wenantego Katarzyńca, z jego duchowością, charyzmatem, powołaniem, jego wyborami i determinacją w kroczeniu drogą Chrystusa;
– zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do działań twórczych;
– wydanie antologii pokonkursowej, poświęconej Ojcu Wenantemu Katarzyńcowi;
– stworzenie wydarzenia literackiego.

4. Adresaci Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”:
Konkurs „Ojciec Wenanty – czy znasz?” przeznaczony jest zarówno dla dzieci i młodzieży do lat 18, jak i dla osób dorosłych.

5. Nagrody: Laureaci Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”:
Kategoria „Dorośli” – nagrody: I – 1000 zł; II – 500 zł; III – 300 zł;
Kategoria „Dzieci i Młodzież” – nagrody rzeczowe: I – tablet; II – odtwarzacz audiobook; III – dysk pamięci 1TB.;
Dodatkową nagrodą jest publikacja wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych utworów w antologii pokonkursowej. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają po 3 egzemplarze antologii;
– W tym roku, z racji piątej, jubileuszowej edycji Konkursu „OJCIEC WENANTY – CZY ZNASZ?”, Organizatorzy przyznają także NAGRODĘ SPECJALNĄ dla najlepszego utworu ze wszystkich dotychczasowych edycji (od I do V włącznie). Pod uwagę będą brane utwory, które zajęły pierwsze miejsca w obydwóch kategoriach we wszystkich dotychczasowych Konkursach.

6. Termin składania prac: 
Prace należy nadsyłać do dnia 31.07.2023 r. do godziny 24.00. Organizator na spłynięcie ostatnich prac wysłanych pocztą czeka 5 dni roboczych po terminie zakończenia konkursu, a następnie przekazuje materiały do oceny Jurorom. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane przez jury konkursu. Organizator ustala Galę Finałową Konkursu na dzień 8 października 2023 r., jeden dzień po 134. urodzinach Ojca Wenantego Katarzyńca, na godz. 14:00, w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej.


o. Edward Staniukieiwcz, franciszkanin
tel. 532 076 902
 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko