2023-05-30 Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanisława Nyczaja zatytułowany „Przedążyć Pęd Ziemi”

0
325

Zarząd Stowarzyszenie Autorów Polskich o/ Kołobrzeg ogłasza I Ogólnopolski konkurs poetycki im. Stanisława Nyczaja.

A jednak – sama widzisz –
poznała się na nas Miłość
upatrując w tym nową
dla ciebie i dla mnie szansę.
Czuję to – i ty pewnie –
jak bardzo się stara,
karcąc w każdym z osobna
nieufne zakłopotanie.
(Z tomu wierszy Stanisława Nyczaja „Przedążyć pęd Ziemi”)

Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanisława Nyczaja zatytułowany „Przedążyć Pęd Ziemi”

Założenia regulaminowe
 Konkurs pod patronatem Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich Warszawa
Celem konkursu jest podkreślenie roli i rangi wielu działań w dziedzinie literatury, stworzenie możliwości do publicznych kontaktów i konfrontacji,
a także uczczenie pamięci patrona konkursu, Stanisława Nyczaja, będącego inspiratorem wielu działań kulturalnych na terenie Ziemi Kołobrzeskiej. Stanisław Nyczaj podejmował temat walki człowieka z czasem, nawoływał by zatrzymać się, docenić chwilę, miejsce i drugiego człowieka – nie poddać się i tym samym zwyciężyć.
Konkurs odbywać będzie się co dwa lata.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy bez względu na wiek
i przynależność do klubów, związków i stowarzyszeń twórczych.
Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie lub przesłanie pięciu nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagradzanych utworów poetyckich, opatrzonych godłem w trzech egzemplarzach wydruku. Do utworów należy dołączyć kopertę podpisaną tym samym godłem, zawierającą imię, nazwisko i dokładny adres autora, telefon oraz e-mail. Prace należy przesłać na adres: Stowarzyszenie Autorów Polskich o/ Kołobrzeg ul. Rybacka 7b/17, 78-100 Kołobrzeg (z dopiskiem na kopercie „Konkurs Poetycki – Nyczaj”).
Termin nadsyłania prac upływa 30 maja 2023 roku. Jury konkursu powołane przez organizatorów, dokona oceny nadesłanych utworów, przyznając laureatom nagrody pieniężne. Pierwsza nagroda – 700 zł, druga nagroda – 500 zł, trzecia nagroda – 300 zł.
Podsumowanie konkursu oraz ogłoszenie wyników przewidziane jest na 16 czerwca 2023, podczas Kołobrzeskiej Nocy Poetów w Kołobrzegu.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych
i wyróżnionych utworów.
Wszelkie mogące powstać na tle niniejszego regulaminu kwestie sporne rozstrzyga w sposób ostateczny Jury Konkursowe działające w imieniu organizatora.

Szczegółowe informacje i odpowiedzi na pytania można uzyskać pod nr. tel. 666 150 479 lub 781 821 163, albo na stronie internetowej Stowarzyszenia  http://www.sapkolobrzeg.pl
e-mail: sapkolobrzeg@poczta.fm  – zakładka AKTUALNOŚCI

Organizatorzy Konkursu zapewniają wysyłkę nagród na wskazany adres

Zarząd SAP Kołobrzeg
                                                                                    

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko