Berlingowcy. Żołnierze tragiczni

0
81

Pod redakcją Dominika Czapigo, z komentarzem historycznym Marcina Białasa
Autorzy wspomnień: Bolesław Dańko, Józef Dubiński, Józef Franczak, Stanisława Kubiak, Roman Marchwicki, Jan Prorok, Andrzej Rey, Daniel Rudnicki, Wacław Zakrzewski
Edytor: Andrzej Kaflik
Kwerenda ikonograficzna: Ewa Czuchaj i Agata Bujnowska
Redaktor prowadzący: Irmina Wala-Pęgierska
Redakcja i przypisy: Barbara Odnous
Korekta: Krystyna Budek
Nadzór graficzny: Grażyna Jędrzejec
Zdjęcie na okładce: Ośrodek KARTA
Redaktor techniczny: Anna Nieporęcka
Skład: Marcin Fabijański
Wydawca: Wydawnictwo RM / Współwydawca: Fundacja Ośrodka KARTA,
Warszawa 2022
ISBN 978-83-8151-608-2 / 978-83-64476-36-5

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko