Paweł Krupka – Światowy Dzień Poezji 2023

0
63

Dzisiaj, w dniu wydania 530 numeru dwutygodnika, świętujemy Światowy Dzień Poezji. W Polsce te obchody były zawsze skromne w porównaniu z niektórymi krajami, zwłaszcza należącymi do łacińskiej tradycji, gdzie poeci wywodzący się ze środowisk pisarskich nadal potrafią przyciągać na swe występy tłumy wielbicieli, w konsekwencji zaś mecenat publiczny i prywatny od dwóch dekad łoży na obchody tego światowego święta niemałe środki. Wiemy wszyscy, że u nas, podobnie, jak w większości Europy, nie było i nie jest tak różowo. Niemniej, w naszych kameralnych gronach literatów przywiązanych do poezji, od wielu lat obchodzimy tę okazję w różnych zakątkach Polski. Szkoda tylko, że po cichu i oddzielne, skoro wiadomo, że w jedności siła.

Od chwili ogłoszenia przez UNESCO Światowego Dnia Poezji najgodniejszą inicjatywą, podjętą w Polsce w tej materii, były festiwale organizowane przez dwie dekady z górą przez stołeczne literackie małżeństwo Barbarę i Aleksandra Nawrockich, twórców czasopisma POEZJA dzisiaj i wydawnictwa IBiS, wyspecjalizowanego też głównie w publikacji poezji. Obchody te odbywały się przez długie lata głównie na Mazowszu, czasem rozchodząc się na sąsiednie regiony i skupiały głównie środowisko literackie, tak jak i większość podobnych krajowych festiwali literatury. Niewątpliwą zasługą Nawrockich była jednakże regularna obecność na obchodach ŚDP autorów z większości krajów Europy, a incydentalnie również z innych kontynentów, która procentowała nawiązywaniem kontaktów i współpracy naszego środowiska literackiego z zagranicznymi.

Dwuletni okres zastoju kontaktów międzyludzkich w dobie pandemii oraz śmierć Barbary Jurkowskiej, a dwa lata później Aleksandra Nawrockiego spowodowało lukę, którą należało pilnie wypełnić. Podjęła się tego zadania grupa literatów w różnym wieku, skupiona w ostatnich latach wokół POEZJI dzisiaj. Postanowiliśmy godnie kontynuować dzieło naszych poprzedników, chociaż inaczej, bo w zmienionych warunkach. Zważywszy na mnogość inicjatyw mających na celu łączenie środowisk literackich, potraktowaliśmy priorytetowo próby dotarcia z poezją tworzoną przez pisarzy do publiczności spoza branży. Drugim naszym priorytetem jest dążenie do połączenia instytucjonalnego rozproszonego i rozczłonkowanego organizacyjnie polskiego podwórka literackiego.

W rezultacie, latoś świętujemy Światowy Dzień Poezji w siedmiu miastach różnej wielkości, położonych w odległych wzajemnie regionach kraju. Pod szyldem POEZJI dzisiaj udało nam się połączyć w ramach wspólnej inicjatywy zarówno regionalne i lokalne organizacje literackie, jak też oddziały regionalne ogólnopolskich stowarzyszeń. Na program tegorocznych obchodów ŚDP w Ciechanowie, Gdańsku, Lublinie, Opolu, Poznaniu, Warszawie i Żyrardowie składa się osiem koncertów, dwa slamy i jeden konkurs na książkę roku. Dzięki nawiązanej przez redakcję POEZJI dzisiaj współpracy z fundacją KulturAkcja, zajmującą się w skali ogólnopolskiej organizacją slamów poetyckich, łączymy różne atrakcyjne dla publiczności nieliterackiej formy promocji poezji, w której żywemu słowo towarzyszy muzyka i sztuki wizualne. Lokalnymi organizatorami pokazów festiwalowych są Gdański Klub Poetów, Poznański Klub Literacki Dąbrówka, warszawski Klub Literacki Nasza Twórczość, Związek Literatów na Mazowszu, Żyrardowskie Wieczory Literackie, a także lubelski oddział SPP i opolski ZLP.

W myśl ugruntowanej już zasady „myśl globalnie – działaj lokalnie” prezentujemy wszędzie własną twórczość literacką, muzyczną i plastyczną oraz zapoznajemy lokalne społeczności z twórczością odległą o tysiące kilometrów. Nauczeni doświadczeniami pandemicznymi przyjęliśmy, że skoro nas nie stać na zapraszanie gości nawet z bliskiej zagranicy, pozwolimy autorom przemówić do publiczności nawet z drugiego końca świata na wielkim ekranie dzięki nowoczesnej technologii. Dlatego POEZJA dzisiaj postanowiła wykorzystywać co roku Światowy Dzień Poezji do przedstawiania twórczości innego kontynentu. Na początek wybraliśmy Amerykę i w całej Polsce pokazujemy z ekranu utwory koleżanek i kolegów zza Wielkiej Wody od Alaski po Patagonię. W językach oryginalnych prezentują je na ekranie sami autorzy, a w polskich przekładach bezpośrednio na scenie nasi lokalni artyści.

Z uwagi na mnogość imprez, tegoroczne święto potrwa dobry tydzień. Jak na stolicę przystało, wystartowaliśmy w Warszawie już w ubiegły czwartek 16 marca i tam zakończymy w kolejny, 23 III. Po Warszawie, 17 marca ruszył Gdańsk, a 21 III, który jest nominalnie Światowym Dniem Poezji, prezentuje się większość ośrodków, czyli Ciechanów, Lublin i Poznań. Start w stolicy był udany. Dzięki nowoczesnej technologii w Bemowskim Centrum Kultury poezja z obu stron Atlantyku brzmiała pięknie, a dobrane do niej dzieła sztuk wizualnych czarowały  bogactwem barw i form. Wart uwagi jest też fakt, że większość publiczności pochodziła spoza kręgów literackich. Nie zabrakło też dyplomatów krajów amerykańskich z warszawskich placówek. Obchody Światowego Dnia Poezji wciąż trwają, więc warto po lekturze tego artykułu wybrać się na najbliższy slam lub koncert. Społeczność poetycka zaprasza!

https://facebook.com/events/s/swiatowy-dzien-poezji-2023/732062161968117

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko