2023-12-31 Wąglański Konkurs – Maj Poezji

0
616

Organizatorzy
Konkurs jest organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Wąglan i Koło Gospodyń Wiejskich w Ossie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

 WĄGLAŃSKI KONKURS MAJ POEZJI to konkurs, którego celem jest skupienie wokół Wąglan – na naszej Ziemi Wąglańskiej, Białaczowskiej, Opoczyńskiej – wszystkich poetów z całego świata, kochających nasz piękny polski język literacki. Bez względu na narodowość, miejsce zamieszkania, wiek, zawód i dorobek literacki. Nasz konkurs to próba stworzenia jednej wielkiej rodziny poetów z całego polskiego i polonijnego świata. 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
• wiersze rymowane,
• wiersze białe.

W każdej kategorii należy przesłać 3 utwory. Tematyka jest dowolna. 

Uczestnik może wybrać jedną lub dwie kategorie.

Wiersze wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj (na dole strony).

Nagrody
• Kategoria „wiersze rymowane”
I miejsce: 500 zł
II miejsce: 400 zł
III miejsce: 350 zł
pięć wyróżnień po 300 zł

• Kategoria „wiersze białe”
I miejsce: 500 zł
II miejsce: 400 zł
III miejsce: 350 zł
pięć wyróżnień po 300 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko