Michał Piętniewicz – Lektury z biblioteki osiedlowej

0
88

Omawiana książka: Jerzy Gogola, “Św. Jan od Krzyża dzisiaj”.
Zajawka: Duchowość Karmelitańską poznawałem samodzielnie, ale i za namową i z dużą pomocą Karmelity Bosego oraz poety Ojca Bartłomieja Kucharskiego OCD
Słowa kluczowe: Gogola – Karmelita Bosy, teolog duchowości; Książka jest pracą naukową; analiza pism św. Jana od Krzyża – “Pieśni duchowej”, “Żywego płomienia miłości”, “Drogi na Górę Karmel”; Gogola radzi, aby św. Jana od Krzyża czytać w oryginale; Centralnym punktem mistyki św. Jana od Krzyża jest noc – dzieli się ona na noc czynną i noc bierną; zaślubiny z Bogiem prowadzą od nocy czynnej do nocy biernej; dokonuje się to w duszy człowieka; holistyczny aspekt – dusza człowieka; Upominam się o relację ja – świat; św. Jan od Krzyża wrażliwy na codzienne, powszednie zjawiska światowe; nie mamy tam do czynienia z całkowitą negacją cielesności; Doświadczenie Boga dzieje się w konkretnym czasie historycznym, w konkretnej rzeczywistości ziemskiej; św. Jan od Krzyża został nazwany Doktorem Mistycznym Kościoła; Ważną sprawą, wartą poruszenia jest dialektyka samotności i relacyjności; Na samotność najlepszą receptą jest relacyjność; Uświadomiona relacja z Bogiem i z innymi ludźmi; Droga na Górę Karmel – 6 krotne powtórzenie słowa “nada” –  nic, powtarzanie słowa “todo” – wszystko; dialektyka wszystkiego i niczego;
Na teologię św. Jana od Krzyża składają się dwie teologie: apofatyczna oraz katafatyczna; teologia katafatyczna – coś o Bogu da się powiedzieć;
W centralnym punkcie tej przemiany jest pojęcie kryzysu – wiąże się z tym doświadczenie psychicznego cierpienia; Aktualność św. Jana od Krzyża – autobiografizm i odniesienie do Ewangelii; Według mnie szansą na odczytanie św. Jana od Krzyża dzisiaj, jest pojęcie kryzysu; Doświadczenie mistyczne nie jest doświadczeniem choroby psychicznej, tak jak doświadczenie choroby psychicznej nie jest doświadczeniem mistycznym; św. Jan od Krzyża miał sceptyczny stosunek do nadprzyrodzonych objawień; Coś, co odciąga człowieka od Boga to apetitos – głód, pożądanie; Doświadczenie Boga – poprzez doświadczenie historyczne, ziemskie.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko