2023-09-15 Konkurs na powieść inspirowaną historią dolnośląskich zamków Świny i Niesytno

0
41

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Oficyna Wydawnicza ATUT oraz właściciele zamków Świny i Niesytno.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, oryginalną, samodzielnie napisaną powieść, której temat odnosi się do historii obu zamków Świny i Niesytno. Powieść ma być adresowana przede wszystkim do młodzieży.

Wydawnictwo dysponuje opracowaniami historycznymi dotyczącymi zamków Świny i Niesytno. Osoby zamierzające napisać powieść mogą wystąpić do wydawnictwa z prośbą o przekazanie tych materiałów.

Objętość powieści: od 7 do 15 arkuszy autorskich (1 arkusz to 40 tys. znaków ze spacjami).

Prace należy przesyłać pocztą.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 15 września 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagroda
Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 10.000 zł brutto. Powieść zostanie wydana przez Oficynę Wydawniczą ATUT.

Strona Organizatora

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko