Michał Piętniewicz – Lektury z biblioteki osiedlowej

0
114

Omawiana książka: Dariusz Kulesza, “Całość i sens”, IBL 2019

Słowa kluczowe: Dariusz Kulesza to pracownik Uniwersytetu w Białymstoku. UwB – bardzo silna jednostka literaturoznawcza;
Książkę można polecić pasjonatom literatury oraz naukowcom; Składa się ona w pierwszej części z syntez historycznoliterackich – np. o “Przeglądzie Tygodniowym”, recepcja Tadeusza Micińskiego w Młodej Polsce, Polska proza wobec II wojny światowej (np. Borowski), co stało się z kategorią sacrum w III RP; W drugiej części, ciekawsze dla mnie praktyka krytycznoliteracka; poeci “Toposu” przeciwstawieni poetom “Brulionu” Między Świetlickim a Wenclem, droga trzecia, droga chrześcijańskiego doświadczenia wewnętrznego; Poeci “Toposu” trzymają się z daleka od polityki, pełnią “nocną straż słowa” wg sformułowania Jarosława Ławskiego; Skupienie się m.in na Przemysławie Dakowiczu, który sam siebie określa mianem “Bożego klauna”, również na Krzysztofie Kuczkowskim i jego tomiku pt. “Ruchome święta”, Inni poeci omawiani to np. Kazimierz Brakoniecki; W końcu omówienie Jana Leończuka, poety Podlasia, dopominającego się o wartość domu, rodziny, rodziców, dla Podlasia Jan Leończuk zrobił bardzo wiele; Bardzo mocne unaukowienie części pierwszej, syntez historycznoliterackich i nieco luźniejsza część druga, praktyki krytycznoliterackiej; Wybór “róży trzeciej” – opowiedzenie się za poezją sensu, który prezentują poeci “Toposu”.
Kulesza nawiązuje w tytule do “Całości i nieskończoności” Levinasa; Nawiązuje także Kulesza w swojej książce do toposu ogrodu i do powrotu do niego, omawiając poezję Wojciecha Kassa; Sprzeciw poetów “Toposu” wobec z jednej strony narodowej martyrologii i neomesjanizmowi Wojciecha Wencla a z drugiej wobec ponowoczesnych gier lingwistycznych i traktowania poezji wyłącznie jako gry językowej – zamiast tego zanurzenie się w transcendencji i Wielkiej Tajemnicy; Hołd dla Jana Leończuka, poecie Podlasia, kulturowego tygla; Wybór Kuleszy ledwo mistyczny – abstrahujący od aktualnych, silnie upolitycznionych, mainstreamowych sporów.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko