2022-09-15 31 KONKURS LITERACKI O LAUR STOWARZYSZENIA ZYWYCH POETÓW

0
182

BRZEG 2022

REGULAMIN

 1. Klub Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów” z Brzegu ogłasza 31. KONKURS
  LITERACKI O LAUR czyli ZŁOTY SYFON STOWARZYSZENIA ŻYWYCH POETÓW
  BRZEG 2022
 2. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto wypełnia warunki
  regulaminu.
 3. Konkurs odbędzie się w kategorii poezja. Tematyka i forma nadsyłanych prac jest dowolna.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w 3 kopiach w
  terminie do dnia 15 września 2022 (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
  K. I. T. „STOWARZYSZENIE ŻYWYCH POETÓW”
  MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BRZEGU
  UL. JANA PAWŁA II 5 (NISZA)
  z dopiskiem: 30 KONKURS O LAUR SŻP
 1. W jury zasiądą laureaci poprzednich edycji konkursu, a laureaci tegorocznej edycji zasiądą w jury przyszłorocznej edycji.
 2. Zestawy prosimy opatrzyć godłem autora, a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem, przesłać szczegółowe dane autora.
 3. Przez godło rozumie się jakikolwiek znak graficzny, słowo, logo lub alfanumeryczny symbol maskujący właściwą tożsamość autora.
 4. Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani publikowane w prasie literackiej, drukach zwartych, prasie ogólnopolskiej.
 5. Zgłoszenia nie spełniające regulaminowych wymogów będą dyskwalifikowane.
 6. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie, internetowo, telefonicznie lub w jakikolwiek inny skuteczny sposób.
 7. Łączna kwota nagród do podziału przez jury wynosi nie mniej niż 2500 złotych.
 8. Wręczenie nagród, pod postacią „Złotych Syfonów” oraz wkładów pieniężnych do skarbonek świnek, odbędzie się w trakcie 24. KONFRONTACJI LITERACKICH „SYFON”, które odbędą się w Brzegu w październiku 2022
 9. Laureaci A.D. 2022 zostaną zaproszeni do prac jury w roku 2023.
 10. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.zywipoeci.pl, na profilu Stowarzyszenia w serwisie Facebook a także pod adresem e-mail: kit_szp@wp.pl
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych tekstów oraz tekstów wybitnie nienagrodzonych.
Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko