Izabella Degen – Cienie i czas. Antologia polsko niemiecka – Międzynarodowej Grupy Poetyckiej Mango

1
143

Wśród wielu dwujęzycznych, poetyckich antologii, które ukazują się od czasu do czasu, na uwagę zasługuje pozycja pt. Cienie i czas, (Schatten und Zeit), pod redakcją Barbary Orłowskiej i Kazimierza Lindy.

Barbara Orłowski (Niemcy/Brazylia), jest założycielką Grupy Poetyckiej Mango, która powstała w 2013 roku w Niemczech. Grupa ma na celu tworzyć pomosty między piszącymi poezję w różnych krajach. Jest ona aktywna na Facebooku, łączy ponad 120 poetów ze wszystkich stron świata.

Antologia prezentuje 46 autorów z krajów Europy: Niemiec (9), Polski (25), Holandii (4), Belgii (3), Litwy (1), Wielkiej Brytanii (2), Białorusi (1), Szwecji (1). Wielu autorów związanych jest z Polską oraz z innym krajem z ich wyboru.

W antologii znajdziemy wiele znakomitych nazwisk a także wielu innych mniej lub bardziej znanych poetów (w alfabetycznym porządku): Barbara Baldys, Aneta Bobryk, Jadwiga Bujak-Pisarek, Anna Czachorowska, Isabella Degen, Henryk Dichten, Inga Falkowska, Ireneusz Fiedler, Teresa Fiedler, Małgorzata Hrycaj, Jelena Jasek, Teresa Kaczorowska, Anna Kaczyńska, Grażyna Aleksandra Kijas, Maria Jolanta Kowalska, Bronisław Kozieński, Małgorzata Kulisiewicz, Dariusz Tomasz Lebioda, Aleksander Lewicki, Kazimierz Linda, Anna Maria Mickiewicz, Mirona Miklaszewska, Hanna Łucja Orłowska, Barbara Orłowski, Stanisława Ossowska, Małgorzata Ostrowska, Henryk Owsianko, Marek Piotrowski, Łukasz Przelaskowski, Jerzy Przybyłek, Frederick Rossakovsky-Lloyd, Bożena Sala, Cezary Sala, Katarzyna Brus-Sawczuk, Peter Skorupa, Joanna Słodyczka, Ewa Słupińska, Magdalena Sowińska, Beata Sudoł-Kochan, Beata Szyl-Tylecki, Martin Erich Vogiel, Antonina Wajda, Marta Wawrzyk, Renata Zabłocka, Zofia Zarębianka.

Projekt ciekawej okładki oraz ilustracje są autorstwa Barbary Orłowski a fotografie (5) Arlety Hudak. Każdy poeta zaprezentował trzy utwory w języku polskim i dwa z nich zostały przetłumaczone na język niemiecki. Tematyka wierszy jest bardzo różna, motywem przewodnim jest temat cienia i czasu. Czas jako miara zmian, miara zdarzeń, forma bytu materii. Czas – który wyznacza i ogranicza nasze życie, naszą egzystencję. Cienie to obszary, do których nie dociera światło, obszary tajemnic i mistyfikacji. Cienie to symbole tej drugiej, ukrytej często negatywnej strony.

Antologii pt. Cienie i czas, towarzyszy atmosfera refleksji, nostalgii, przemijania, samotności, szczęścia i spełnienia. Prawie wszystkie utwory w jakiś sposób nawiązują do motywu tytułu książki. W dzisiejszych czasach bardzo potrzebujemy słów poezji. Potrzebujemy ich, aby zrozumieć siebie i zrozumieć otaczający świat, aby zadumać się w „tu i teraz”. Aby wsłuchać się w przemijający czas i ukoić to co kryje się w otaczających nas cieniach.

Zacytuję ze wstępu słowa Barbary Orłowski: Poezja jest jak otwieranie drzwi i okien na oścież. Poezja to szukanie czegoś nowego, wyzwalanie się, rozwijanie się, odradzanie się na nowo niczym Feniks z popiołów.

Twórczość jest świadectwem losów ludzi a poezja – wyrazem tego co przeżywają z dala od rodzinnych stron. Prawdziwej emigracji już chyba nie ma, bo żyjemy w dobie globalizacji, ale w pewnym sensie możemy zaliczyć tę pozycję do rodzaju literatury emigracyjnej. Dzisiaj przemieszczanie się nie stanowi problemu a motywy wyjazdów są różne. Decyzja o zamieszkaniu w innym kraju jest zawsze punktem zwrotnym w życiu każdego człowieka i zostawia trwały ślad w jego duszy.

Antologia Cienie i czas to bardzo wartościowy dokument literacki, podsumowujący działalność wielopokoleniowego przekroju autorów piszących poezję w Polsce i poza jej granicami. Jest to dokument o życiu i nadziei, o tęsknotach, o obrachunkach ze Stwórcą, o poszukiwaniu szczęścia i miłości. Dokument poetycki pisany w różnych wymiarach, na różnych poziomach świadomości. Ten właśnie aspekt stanowi podstawową wartość oraz atrakcyjność zapisu literackiego.

Można pogratulować redaktorom Barbarze Orłowski i Kazimierzowi Lindzie wydania ciekawej publikacji dwujęzycznej. Miejmy nadzieję, że w przyszłości ukażą się też następne jej edycje.

Cienie i czas, (Schatten und Zeit), Antologia polsko-niemiecka, Krefeld 2022, ISBN 978-83-962446-5-9, ss. 294, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 27-600 Sandomierz

 Izabella Degen

Reklama

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko