2022-05-31XXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza

0
478

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, mieszkające zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

2. Tematyka prac jest dowolna.

3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie drogą elektroniczną w formatach: doc, docx lub pdf jednego utworu poetyckiego w języku polskim, nie dłuższego niż dwie strony znormalizowanego maszynopisu, dotąd niepublikowanego (w tym również w Internecie) i nienagradzanego w innych konkursach.

4.Wiersz powinien być podpisany godłem słownym.

5.Prace należy nadsyłać do dnia 31 maja 2022 r. do godz. 15.00 na adres: biblchj@wp.pl, w temacie wpisując: Konkurs poetycki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2022 r.

6.Oceny nadesłanych prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatorów. Laureatom przyznane zostaną nagrody pieniężne, łączna pula nagród wyniesie nie mniej niż 3000 zł. O podziale nagród zadecyduje jury.

7.Nagrodzeni autorzy zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich utworów na Chojnickiej Nocy Poetów, podczas której w dniu 6 sierpnia 2022 r. nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Organizatorzy zapewniają laureatom nocleg i zwracają koszty dojazdu.

8.Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach: www.bibliotekachojnice.pl po dniu 6 sierpnia 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 52 3972807 lub poprzez e-mail: biblchj@wp.pl.

link do Regulaminu:

http://bibliotekachojnice.pl/wp-content/uploads/2022/04/Regulamin-XXVII-Konkursu-poetyckiego-docx.pdf

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko