Paweł Krupka – XXII Światowe Dni Poezji na Mazowszu

0
180

Pionierem obchodów Światowego Dnia Poezji w Polsce jest redaktor naczelny Poezji dzisiaj i właściciel wydawnictwa IBiS Aleksander Nawrocki. On pierwszy, po ustanowieniu przez ONZ tego święta podjął starania wspólnie z polskim komitetem UNESCO, żeby dzień poetów był w Polsce godnie obchodzony. Przez ponad dwie dekady w Warszawie i na Mazowszu, a w niektórych latach także na Ziemi Świętokrzyskiej, Światowy Dzień Poezji był okazją do spotkań poetów z całej Polski, a także z wielu krajów świata, nieraz bardzo odległych. Z czasem obchody te, organizowane z pewnym opóźnieniem w stosunku do wyznaczonego przez ONZ 21 marca, żeby dni dłuższe i cieplejszy sprzyjały podróżom i zwiedzaniu, wydłużyły się do kilku dni. Dla poetów zagranicznych stały się okazją nie tylko do przedstawienia Polakom swej twórczości, ale także do zwiedzenia Warszawy i okolic.

Dorobek Światowych Dni Poezji jest imponujący. Setki pięknych, różnobarwnych i wielojęzycznych prezentacji poetyckich, którym zawsze towarzyszy muzyka, ponad dwadzieścia okolicznościowych numerów czasopisma Poezja dzisiaj, a także dziesiątki wydań książkowych towarzyszących obchodom, to żywe świadectwo ofiarności i zaangażowania Barbary Jurkowskiej i Aleksandra Nawrockiego, małżeństwa artystów, które przez tyle lat umiało ożywiać międzynarodowe życie literackie wokół naszej stolicy. Niestety, odejście Barbary, które zbiegło się w czasie z pandemią, zakłóciło ten cykl Światowych Dni Poezji, do którego przywykliśmy i na który co roku czekaliśmy niecierpliwie.

Niemniej, choćby w szczątkowej postaci wymuszonej przez niesprzyjające okoliczności, Światowe Dni Poezji odbyły się też w dwóch ostatnich, trudnych latach dzięki determinacji Aleksandra Nawrockiego i jego wiernych współpracowników. Udało się przetrwać ciężki czas i jutro spotykamy się ponownie. Kolejno w Jabłonnie, Żyrardowie, Warszawie i Piasecznie, znów zabrzmi poezja polska i zagraniczna, godnie ozdobiona muzyką i sztukami wizualnymi. Tym razem, z uwagi na okoliczności, społeczność zagraniczną fizycznie reprezentuje jedynie trójka węgierskich literatów, Gizella Csisztay, György Mandics i Sergey Pantsirev. Niemniej, jak na Światowe Dni Poezji przystało, twórczość poetów z wielu krajów Europy zabrzmi w językach oryginalnych i polskich przekładach.

Podobnie, jak w ubiegłych latach, Aleksandra Nawrockiego w organizacji Światowych Dni Poezji wspiera wypróbowana ekipa, w której wiodą prym doświadczeni animatorzy życia literackiego – szef klubu Nasza Twórczość działającego przy stowarzyszeniu Wspólnota Polska, Jan Rychner, twórca Żyrardowskich Wieczorów Literackich Jerzy Paruszewski, a także prowadząca salon literacki w Piasecznie pisarka Elżbieta Olszewska-Schilling, posługująca się pseudonimem literackim Elik Aimée.

Jak każdego roku, Światowym Dniom Poezji towarzyszy wydanie okolicznościowego numer czasopisma Poezja dzisiaj. Przygotowany na ich XXII edycję numer 152 jest poświęcony głównie dwóm zjawiskom literackim: historii i dniowi dzisiejszemu klasycznej formy sonetu oraz twórczości poetów zrzeszonych w Robotniczych Stowarzyszeniach Twórców Kultury.

Ideą przewodnią organizatorów Światowych Dni Poezji jest próba wyciągnięcia tej, popularnej ongiś, sztuki scenicznej z głębokiej niszy, do której zepchnęły je eksperymenty literackie ubiegłego stulecia. Od pierwszych obchodów tego święta, żywemu słowo towarzyszy zawsze muzyka, od wieków nieodłączna siostra-bliźniaczka poezji. W tym roku organizatorzy śmielej sięgnęli po sztuki wizualne. Większość prezentacji jest wzbogacona reprodukcjami dzieł malarskich i fotograficznych, umiejętnie dobranych do przedstawianych tekstów. Tak więc prezentacjom zagranicznym towarzyszy sztuka węgierska i litewska, zaś krajowym obrazy warszawskiej malarki Janiny Batko i białostockich artystów fotografii Krystyny Koneckiej, skądinąd znakomitej sonecistki i publicystki dwutygodnika Pisarze.pl, oraz Krzysztofa Korotkicha.

Jak wyżej wspomniałem, tegoroczne Światowe Dni Poezji obfitują w muzykę. Wśród śpiewających poetów oraz akompaniatorów recytacji są autorzy piosenek Jacek Boduła, Michał Konstrat i niżej podpisany, wiolonczelista Ignacy Krzemiński-Iwan, który dobrał tło muzyczne do prezentacji sonetów oraz gitarzysta Jacek Flasiński, towarzyszący na żywo recytatorom na gali w warszawskim Domu Polonii.

XXII Światowe Dni Poezji rozpoczną się już jutro. Inauguracja nastąpi we środę 6 kwietnia w Pałacu w Jabłonnie. Nazajutrz rano w Żyrardowie spotkanie poetów z młodzieżą, po południu zaś centralna gala w Domu Polonii. Na zakończenie zaś, w piątek spotkanie w salonie literackim Schillingówki w Piasecznie. Program jak zawsze bogaty i ciekawy. Szkoda, że przez ponad dwie dekady Światowe Dni Poezji na Mazowszu nie zostały nigdy dostrzeżone i docenione przez mecenat, zarówno publiczny, jak i prywatny. Te cenne i wartościowe spotkania opierają się w głównej mierze na wolontariacie i ofiarności organizatorów. Stąd moje życzenie, żeby w przyszłości znalazły się środki finansowe na właściwe wsparcie i promocję tych potrzebnych stolicy i jej otoczeniu cyklicznych spotkań.

Paweł Krupka

https://www.facebook.com/XXII-Światowe-Dni-Poezji-Unesco-101029539239244/

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko