2022-01-31 Wrocławska Nagroda Poetycka SILESIUS

0
71

Organizator
Organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody jest Miasto Wrocław.

Zasady konkursu w skrócie
Do Nagrody można zgłaszać pierwsze wydania książek poetyckich, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2021 roku.

Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius jest przyznawana w trzech kategoriach:

• nagroda za całokształt twórczości,
• nagroda za książkę roku – za książkę roku uznaje się premierową książkę polskiego autora, z wyłączeniem wyborów lub zbiorów wcześniej opublikowanych wierszy,
• nagroda za debiut roku – za książkę debiutancką uznaje się pierwszą, indywidualną publikację autora o objętości większej niż jeden arkusz wydawniczy.

Do Nagrody kwalifikują się wyłącznie publikacje posiadające nr ISBN.

Prawo do zgłaszania książek w kategoriach książka roku i debiut roku mają wydawnictwa oraz członkowie jury, a w kategorii za całokształt – jurorzy oraz organizator i fundator Nagrody. 

Do każdego zgłoszenia należy dołączyć 8 egzemplarzy książki.

Nagrodę stanowią:
a) statuetka SILESIUS
b) kwota:
· 100 000 zł za całokształt twórczości,
·  50 000 zł za książkę roku,
· 15 000 zł za debiut roku.

Autorzy nominowani do Nagrody otrzymają po 5.000 zł.

Termin
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2022 r.

Strona konkursu

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko