2022-03-31 „Górnictwo i geologia w obiektywie” konkurs fotograficzny

0
10

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

Konkurs objęty jest patronatem Dziekana Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr prof. dr. hab. inż. Radosława Zimroza.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zasady konkursu w skrócie

Tematem konkursu jest „Górnictwo i geologia w obiektywie”.

 Górnictwo i geologia z perspektywy młodych to nowe spojrzenie na obiekty i obszary o istotnym znaczeniu gospodarczym, a także wysokich walorach przyrodniczych, społecznych i kulturowych. Bez geologii nie ma górnictwa. Geologia to nauka o historii i procesach zachodzących we wnętrzu i na powierzchni Ziemi. Ich poznawanie i obserwacja jest podstawą rozwoju wiedzy i zainteresowań przyrodniczych. Natomiast górnictwo to działalność zmierzająca do pozyskania istotnych surowców mineralnych, które są wykorzystywane w różnych obszarach gospodarki. Jednak górnictwo i geologia to nie tylko eksploatacja złóż i wiedza o historii i budowie Ziemi, to także obiekty i obszary zrewitalizowane i wykorzystywane turystycznie.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie.

Pracę należy przesłać mailem.

Więcej informacji w regulaminie

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 marca 2022 r.

Nagrody
• I miejsce – 1.000 zł
• II miejsce – 700 zł
• III miejsce – 300 zł

Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia zostaną opublikowane na stronie Politechniki Wrocławskiej.

Strona konkursu

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko