2021-11-29 XVII Ogólnopolski Konkurs na Esej

0
100

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział:
– uczniowie szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych kończących się egzaminem dojrzałości,
– studenci uczelni wyższych, bez względu na kierunek oraz tryb odbywania studiów.

Opis
W tym roku tematem konkursu na esej literacki jest „Baczyński – nasz współczesny?”.

 […] Spróbujmy więc zastanowić się nad aktualnością poezji Baczyńskiego. Co takiego może nam ona powiedzieć w 2021 roku? Czy dzisiejszy czytelnik jest w stanie odnaleźć w niej coś istotnego i frapującego? Czy te wiersze mówią nam cokolwiek o nas samych? Nie są to łatwe pytania. Ale bynajmniej nie chodzi nam o jednoznaczne odpowiedzi. Ciekawi nas przede wszystkim współczesny, a przy tym możliwie osobisty odbiór twórczości poetyckiej Baczyńskiego. Jak wiele zostało z tej poezji dla czytelnika, dla którego wiek dwudziesty to historia? Co przetrwało próbę czasu? O czym warto pisać? Na co zwrócić uwagę? Baczyński – czy to rzeczywiście współczesny, bliski nam poeta?

Objętość eseju nie może przekraczać 5 stron maszynopisu. Tekst nie może być wcześniej publikowany drukiem ani nagradzany w innych konkursach.

Prace oceni jury w składzie:
• dr hab. Adrian Gleń, prof. UO – pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego, poeta, krytyk literacki;
• dr hab. Jacek Gutorow, prof. UO – pracownik naukowy Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, poeta, tłumacz, eseista, krytyk literacki;
• dr Sławomir Kuźnicki – pracownik naukowy Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, poeta, krytyk literacki.

Nagrody
• Kategoria „Uczniowie”
I miejsce – 750 zł
II miejsce – 600 zł
III miejsce – 400 zł

• Kategoria „Studenci”
I miejsce– 750 zł
II miejsce – 600 zł
III miejsce– 400 zł

Kapituła konkursu może przyznać w każdej kategorii dwa wyróżnienia po 100 zł i pięć nagród rzeczowych.

Termin
Prace można przesyłać do 29 listopada 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko