2021-10-18 Regulamin V edycji Konkursu Poetyckiego „Brwinowski Parnas” pod patronatem Burmistrza Gminy Brwinów

0
333

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna im. Wacława Wernera w Brwinowie. Partnerem głównym konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie.
⇒ W konkursie mogą wziąć udział osoby będące przed debiutem książkowym, które najpóźniej w dniu nadesłania wierszy na konkurs ukończyły 18 lat.
⇒ W konkursie nie mogą wziąć udziału osoby, które zostały nagrodzone w poprzednich edycjach konkursu.
⇒ Utwory nie mogą zawierać treści uznanych za obraźliwe lub wulgarne.
⇒ Na konkurs należy dostarczyć zestaw 3 wierszy o dowolnej tematyce do dnia 18 października 2021 r. Utwory należy przesłać drogą e-mailową na adres: parnas.biblioteka@brwinow.pl lub pocztą tradycyjną na adres Biblioteki Publicznej: ul. Grodziska 12, 05–840 Brwinów.
⇒ Nadesłane wiersze powinny być podpisane godłem – pseudonimem (nie znakiem graficznym).
Utwór nieopatrzony godłem nie zostanie dopuszczony do udziału w konkursie. W wiadomości e-mail bądź kopercie powinny znajdować się:
– zestaw wierszy podpisanych godłem;
– w osobnym pliku lub kopercie oznaczonej tym samym godłem dane autora (imię, nazwisko i dokładny adres, numer telefonu, adres e-mail); podpisane oświadczenia stanowiące załączniki niniejszego regulaminu oraz krótka informacja o autorze.
⇒ Organizator oświadczaja, że przekażą Kapitule jedynie zestawy wierszy podpisane godłem. Dane
osobowe uczestników zostaną ujawnione dopiero w momencie wyłonienia laureatów konkursu.
⇒ W skład Kapituły wchodzą: Danuta Barabasz, Rafał Różewicz i Paweł Majcherczyk.
⇒ Nagrodą główną w konkursie jest kwota 1000 zł. Przewidziane są dwa wyróżnienia z nagrodami w wysokości 500 zł każde. Nagrodę dodatkową stanowi opublikowanie wybranego przez Kapitułę zestawu wierszy na stronie Współczesna Polska Poezja.
⇒ Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 6 listopada 2021 roku o godzinie 17:00 podczas Gali Poetyckiej, odbywającej się w Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie przy ul. Wilsona 2 i będzie miała następujący przebieg:
– Kapituła przedstawi wybrane przez siebie najlepsze wiersze, które odczytają ich autorzy,
– rozmowę/wywiad z Rafałem Różewiczem poprowadzi Paweł Majcherczyk,
– przewodniczący jury odczyta protokół i zostaną wręczone nagrody.
⇒ Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
⇒ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania tekstów nagrodzonych osób w publikacjach pokonkursowych oraz wybranych mediach papierowych i elektronicznych.
⇒ Szczegółowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr telefonu: 608 078 126 lub pisząc na adres e-mail: parnas.biblioteka@brwinow.pl.
⇒ Kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
⇒ Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko