2021-10-24 XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS IM. ELŻBIETY GUŚPIEL- REGULAMIN

0
402

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu
32-432 – Pcim 563
Tel. 12 274 80 39
gokpcim@op.pl
www.kliszczacy.pl
www.gminapcim.pl/kultura
Dyrektor GOKiS Pcim
Robert Bylica

 1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu.
 2. Partnerem przedsięwzięcia jest Myślenicka Grupa Poetycka „Tilia”.
 3. Patronaty medialne:  Myślenice ITV, Sedno, Dziennik Polski.

CELE KONKURSU:

 1. podniesienie roli i rangi twórczości  poetyckiej w literaturze i życiu, odkrywanie nowych talentów, stwarzanie możliwości publicznych prezentacji tekstów;
 2. wyłonienie osób uzdolnionych poetycko;
 3. rozwijanie wrażliwości i uzdolnień literackich;
 4. upamiętnienie twórczości Elżbiety Guśpiel.

UCZESTNICY:

 1. Konkurs dedykowany jest wszystkim miłośnikom poezji oraz autorom wierszy bez względu na wiek;
 2. Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach wiekowych:

– dzieci i młodzież do 18 r. ż.
– dorośli;
       3.   Laureaci konkursu otrzymają nagrody  rzeczowe oraz zaprezentują swoje wiersze na wieczorku poetyckim „Jesień jak poezja”, który odbędzie się 24.10.2021 (niedziela) w GOKiS Pcim.
       4.   Nadesłane wiersze oceniać będzie profesjonalne Jury w składzie: dr Eligiusz Dymowski –  franciszkanin, doktor teologii pastoralnej, wykładowca, poeta, krytyk literacki oraz poeci należący do Myślenickiej Grupy Literackiej „Tilia” – Jadwiga Malina i Piotr Oprzędek;
        5.   O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Na adres organizatora należy przesłać  dotąd nie publikowane trzy utwory w trzech egzemplarzach. Każdy utwór należy podpisać godłem a obok godła wpisać kategorię wiekową. Tym samym godłem należy podpisać osobną mniejszą kopertę, w której musi znajdować się imię, nazwisko, wiek, (klasa, szkoła), telefon, adres,  email, krótki życiorys autora.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych oraz o publikacji utworów poetyckich stanowiący załącznik nr.1

UWAGA! Wiersze  należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu
32-432 Pcim 563
z dopiskiem KONKURS POETYCKI IM. ELŻBIETY GUŚPIEL

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko