Michał Piętniewicz – Lektury z biblioteki osiedlowej

0
149

Tym razem zapraszam do wejścia w obszar teologiczny. Pogadanka dotyczy książki Benedyka XVI o dzieciństwie Jezusa Chrystusa. Ten znakomity, wielki teolog, pokazuje na czym bazuje wiara chrześcijańska, na jakich pojęciach i kategoriach. Napisana wyrafinowanym i jednocześnie komunikatywnym językiem, przeznaczona dla każdego, komu prawdy wiary są bliskie i chce je pogłębić.

Słowa kluczowe: Ewangelia, książka teologiczna i popularyzatorska, język konkretny – pojęciowy i objaśniający, pytanie o początek, Chrystus jako Logos, Słowo Przedwieczne i Namiot Spotkania, książka pełna radości, pozdrawiamy się od czasów narodzin Chrystusa pozdrowieniem Chaire, tzn. bądź radosny, Ewangelia to Słowo żywego Boga, w Chrystusie odbija się triada Platońska: Prawda, Dobro, Piękno, warto również dodać, że teologia radości i chwały łączy się z teologią krzyża i cierpienia. Kto jest mądry? Mądry jest jedynie prostaczek. Prostaczkowie jako pierwsi wchodzą do Królestwa Niebieskiego – Mędrcy ze Wschodu również byli prostaczkami. Jezus nie jest rewolucjonistą ani prekursorem liberalizmu, nie przyszedł bowiem znieść prawa, ale je wypełnić. Wcielony Logos jest posłuszny do końca wobec woli Ojca. Radość wydarza się w dziedzinie ładu i porządku, to w nich kształtuje się struktura posłuszeństwa i wzrastająca mądrość naszego Pana. Dojrzałość radości i posłuszeństwa łączy  się jednak nierozerwalnie z ciemnością krzyża.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko