2021-05-31 XXIX OSTROŁĘCKI KONKURS LITERACKI im. Dionizego Maliszewskiego

0
572

Dionizy  MALISZEWSKI (1931-1988) -poeta,  publicysta,  działacz  kultury, inicjator życia literackiego, ostrołęczanin. Miał dwie życiowe pasje: twórczość literacką i działalność społeczną, które nawzajem się uzupełniały. Był znanym,   cenionym działaczem kultury,   propagatorem kultury kurpiowskiej, inicjatorem i organizatorem wielu imprez kulturalnych. Inicjator ostrołęckiego życia literackiego. W latach sześćdziesiątych założył Koło Prób Literackich, które stało się zalążkiem Grupy, a następnie Klubu Literackiego Narew. Współorganizował spotkania literackie, konkursy recytatorskie, konkursy poetyckie oraz Kurpiowskie Dni Literatury. Bardzo dużo czasu poświęcał młodym twórcom literatury, pomagając im zaistnieć na literackiej scenie. Był członkiem Związku Literatów Polskich od lutego 1979 roku.

 1. Konkurs adresowany jest do osób w wieku 16-35 lat. Do udziału w Konkursie zapraszamy również rodaków zamieszkałych za granicą.
 2. Tematyka wierszy jest dowolna, choć mile widziane będą wiersze dotyczące regionu ostrołęckiego.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie zestawu 3 wierszy drogą elektroniczną w  języku polskim. Wiersze powinny być zapisane w jednym pliku w formacie .doc lub .pdf (edytowalny). Nazwą pliku powinno być godło uczestnika (pseudonim).
 4. Wiersze zgłoszone na Konkurs powinny stanowić własność autora, dotychczas niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach ogólnopolskich.
 5. Jeden autor może nadesłać tylko 1 zestaw wierszy.
 6. Prace konkursowe należy nadsyłać do 31 maja 2021 r., do północy, na adres: konkurs@mbpostroleka.pl w tytule podając: „Dionizje 2021, godło”. Każde zgłoszenie będzie potwierdzone wiadomością zwrotną.
 7. Zaklejoną kopertę zawierającą powtórzone godło, imię i nazwisko autora, wiek (lub rok urodzenia), dokładny adres, telefon, e-mail oraz podpisane przez autora lub opiekuna prawnego (uczestnicy niepełnoletni) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów Konkursu oraz zgadzam się z postanowieniami Regulaminu Konkursu” należy wysłać na adres Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Głowackiego 42, 07-400 Ostrołęka (z dopiskiem na kopercie „KONKURS POETYCKI im. D. Maliszewskiego”) do 7 czerwca 2021 r.
 8. Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na:
  1. upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, miejscowości),
  1. nieodpłatne wykorzystanie wierszy napisanych przez autorów w wydawnictwach pokonkursowych, czasopismach, bądź w internecie,
  1. publikację w mediach zdjęć przedstawiających uczestników konkursu z uroczystości finałowych w mediach,
  1. gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych.
 9. Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
 10. Oceny prac dokona profesjonalne Jury powołane przez Organizatorów. Decyzja Jury co do wskazania laureatów jest ostateczna.
 11. Uroczyste podsumowanie Konkursu i oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas Dionizji’2021 (20-22 sierpnia 2021 r.), w programie których przewidujemy także trzydniowe warsztaty literackie i konfrontacje poetyckie. Osoby nominowane do  nagród i wyróżnień otrzymają oddzielne powiadomienie i zaproszenie na Dionizje. Lista osób nominowanych zostanie również ogłoszona w internecie (m.in. www.mbpostroleka.pl) oraz w mediach po 15 lipca 2021 r.
 12. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody pieniężne lub rzeczowe. Nagrodę należy odebrać osobiście podczas Dionizji. W przeciwnym razie zostanie ona – w porozumieniu z Jury –  rozdysponowana na pozostałych laureatów Konkursu.
 13. Uczestnicy zaproszeni na Dionizje pokrywają koszty podróży we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają nocleg i częściowe wyżywienie.
 14. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na Konkurs prac.
 15. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.

 ORGANIZATORZY:  

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce,

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEK i KSIĄŻKI w Ostrołęce,

przy wsparciu samorządów Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego

Bliższe informację można uzyskać:  e-mail: konkurs@mbpostroleka.pl

tel. 29 764 54 52    29 764 21 51 wew. 41

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko