Katarzyna Lemańska – Konkurs na recenzję teatralną dla młodych

0
402

Trwa ósma już z edycja Konkursu na recenzje dla młodych krytyków teatralnych im. Andrzeja Żurowskiego. Recenzje konkursowe należy nadsyłać do Teatru Miejskiego w  Gdyni im. Witolda Gombrowicza – szczegóły regulaminu na stronie: konkurs-zurowski.pl/

Zamieszczamy zaproszenia do udziału w Konkursie pióra ubiegłorocznych laureatek, Zuzanny Berendt i Katarzyny Lemańskiej:

Zuzanna Berendt, laureatka Nagrody Prezydenta Gdyni w 7. edycji Konkursu dla młodych krytyków teatralnych im. Andrzeja Żurowskiego (2020) zaprasza do udziału w trwającej, ósmej już edycji tego konkursu:

„Ostatni rok był szczególnie trudny dla osób współtworzących środowisko teatralne. Wiele osób zostało pozbawionych pracy, dla innych radykalnie zmieniły się jej warunki. Dzięki udostępnianiu spektakli w sieci teatry mogły docierać do nowych widzów, ale jednocześnie wszyscy byliśmy pozbawieni możliwości doświadczania teatru w miejscach, do których wcześniej tak często i chętnie przychodziliśmy. Śledząc to, w jaki sposób krytyka teatralna reagowała na te zmiany, miałam poczucie, że jest ona istotnym medium urefleksyjniania kondycji sztuk performatywnych w czasie pandemii i wciąż stanowi sposób, by angażować się w odbiór tego, co tworzą artyści. Między innymi dlatego zachęcam młode krytyczki i młodych krytyków do wysyłania zgłoszeń do Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego. Uzyskanie w ubiegłym roku tytułu laureatki przyniosło mi ogromną radość, a nagroda pozwoliła na realizację planów zawodowych i osobistych. Pamiętam, że kiedy wysyłałam zgłoszenie, towarzyszyły mi wątpliwości. Są one nieuniknione w sytuacji, w której decydujemy się na konfrontację swojej pracy z ocenami i oczekiwaniami innych osób. Wszystkim, którym obecnie również towarzyszą takie wątpliwości, chciałabym przekazać, że warto je przezwyciężyć.

Zuzanna Berendt

Katarzyna Lemańska, laureatka Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w 7. edycji Konkursu dla młodych krytyków teatralnych im. Andrzeja Żurowskiego (2020) zaprasza do udziału w trwającej, ósmej już edycji tego konkursu:

Ostatnio od nieznających się nawzajem osób słyszałam opinie, że dzisiejsze recenzje teatralne, zwłaszcza młodszych krytyczek i krytyków, są opisowe, a nie oceniające, ugrzecznione, a nie krytyczne i rzeczowe, są o tem i owem, a w gruncie rzeczy o niczym. Z przykrością, w jakiejś mierze, można się z tymi zdaniami zgodzić. Nie pisze się teraz „negatywnych” recenzji, nie krytykuje się, nie argumentuje, a co za tym idzie, nie wytycza się za pomocą publicystyki pewnych standardów. Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego dla młodych krytyków teatralnych przeczy tym zarzutom. On wytycza standardy, polaryzuje opinie, jest impulsem, aby to, co młodzi recenzenci już umieją, to na jak wysokim poziomie potrafią pisać, było zawsze za mało. Chciejmy pisać lepiej, uważniej, krytyczniej. Nie mylmy krytycyzmu z krytykanctwem, brońmy swojego zdania. Nie możemy poprzestawać na miłych, ułaskawionych recenzjach, obojętnych zdaniach, eufemizmach. A efekty naszej pracy możemy skonfrontować z oceną „starszych” krytyków i badaczy teatru. Zgłoszenia do VIII edycji Konkursu przyjmowane są online do 31 marca. Piszmy!

Katarzyna Lemańska.

PS. Przypominamy, prace można nadsyłać do 31 marca.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Proszę wprowadź nazwisko